แคนนอนจัดสุดยอดงานนิทรรศการแห่งปี “สวนของพ่อ” ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549

โดย shyboy | 5 ธันวาคม 2549 เมื่อ 20:34 น. | อ่าน 18
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการภาพถ่ายแห่งปี “สวนของพ่อ”

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการภาพถ่ายแห่งปี “สวนของพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี โดยรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง ตลอดจนภาพถ่ายอันงดงามของพรรณไม้ต่าง ๆ ในงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยศิลปินช่างภาพ และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายราชพฤกษ์ 2549 จัดแสดงบนพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร ที่บริเวณฮอลล์ 2 นิทรรศการหมุนเวียนภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2549 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2549 – 16 มกราคม 2550 โดยนิทรรศการนี้แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย


 


   • ส่วนที่ 1 พระอัจฉริยะภาพด้านการถ่ายภาพ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัจริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พร้อมด้วยภาพประกอบเนื้อหาพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงบันทึกภาพเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง


 


·          ส่วนที่ 2 ภาพถ่ายจากศิลปินช่างภาพ จัดแสดงภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติ


   • ส่วนที่ 3 ภาพถ่ายที่ชนะการประกวดภาพถ่ายมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2549  ในหัวข้อ “อลังการสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ” และ “มหัศจรรย์แห่งพรรณพืช พรรณไม้” ซึ่งประกาศผลในวันที่ 5 ธันวาคม 2549 ทางเว็บไวต์แคนนอน (www.canon.co.th) และมีการจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในวันที่ 16 ธันวาคม 2549 โดยในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีและประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด

 


·          ส่วนที่ 4 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ  มีการสาธิตเทคนิคในการถ่ายภาพโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านวีดีทัศน์ พร้อมการนำเสนอเทคโนโลยีด้านดิจิตอลอิมเมจจิ้งใหม่ครบวงจรล่าสุดจากแคนนอน


 


ทั้งนี้ ใน “งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2549” บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนในการให้บริการด้านการพิมพ์ จัดการเอกสาร และถ่ายภาพระบบดิจิตอลแบบครบวงจรโดยสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่นเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร ตลอดจนอุปกรณ์และวัสดุสำหรับการถ่ายภาพและพิมพ์ภาพคุณภาพสูงให้บริการทั้งภายในศูนย์บริการธุรกิจ (Business Centre) ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้จัดนิทรรศการ นักธุรกิจผู้เข้าชมงาน และภายในศูนย์สื่อมวลชน (Press Centre) สำหรับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ และจุดสุดท้าย และภายในศูนย์บริการด้านภาพถ่าย (Image Solution Center) สำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการ และประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังให้บริการพิเศษอื่น ๆ เช่น ตรวจสอบสภาพกล้องถ่ายภาพ ไฟล์ข้อมูลภาพต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมงานสามารถเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพอย่างเต็มที่ในงานมหกรรมพืชสวนโลก


 


******************


แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2537 โดยเป็นสาขาของบริษัทแคนนอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนพนักงานกว่า 400 คน เป็นบริษัทที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุปกรณ์ภาพถ่ายและเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ  ประกอบด้วยทีมฝ่ายขายตรงและเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายกว่า 120 แห่ง พร้อมศูนย์บริการอีก 130 แห่งทั่วประเทศ 
   


แคนนอนมีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมเพื่อการวิจัยและพัฒนาทุกปี และเป็นบริษัทที่จดสิทธิบัตรจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นแคนนอนยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ Fortune Global 500  ด้วยความยึดมั่นในหลักปรัชญา “เคียวเซ (Kyosei)” ซึ่งมีสาระสำคัญว่าด้วยการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม แคนนอนจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และใช้งานง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชีวิตทั้งในบ้านและในที่ทำงาน  


ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคนนอนได้ที่ www.canon.co.th

About Author

shyboy

shyboy

Partners