AIS ตัดสินใจไม่ประมูลต่อเหตุราคาสูงเกินความเหมาะสมทางธุรกิจตามที่ประเมินไว้

โดย shyboy | 19 ธันวาคม 2558 เมื่อ 07:57 น. | อ่าน 18

10409669_1218200974860863_5514230185773952137_nการที่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด หรือเอดับบลิวเอ็น (AWN) ในเครือเอไอเอสตัดสินใจไม่ประมูลคลื่น 900MHz  ต่อถือเป็นการตัดสินใจที่บริษัทฯ ได้พิจารณามาแล้วอย่างรอบคอบ เนื่องจากเอไอเอสเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มีผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเป็นจำนวนมากที่เข้ามาลงทุนในบริษัทฯ  ดังนั้นการวางแผนในการดำเนินธุรกิจจึงต้องมีความรอบคอบ มีการศึกษาและพิจารณาถึงความเสี่ยง โอกาส ความน่าจะเป็นในหลายๆ ประการ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการจัดการที่ดีที่สุด

ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมประมูลคลื่น 900MHz ในครั้งนี้ เอไอเอสได้ศึกษาเพื่อกำหนดราคาประมูลที่เหมาะสมทางธุรกิจว่าควรเป็นเท่าไร อย่างไร รวมทั้งได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาร่วมคาดการณ์ถึงผลลัพธ์และความเป็นไปได้ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประมูลในครั้งนี้ ทั้งในกรณีที่เอไอเอสชนะการประมูล หรือหากคู่แข่งชนะการประมูล ราคาที่ได้ไปมีความเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงหากราคาในการประมูลสูงกว่าราคาเหมาะสมที่บริษัทได้ศึกษาไว้จะมีแผนรองรับอย่างไรต่อไป ซึ่งในกรณีนี้เมื่อราคาการประมูลขึ้นไปสูงเกินกว่าราคาเหมาะสมที่บริษัทกำหนดไว้ เราจึงตัดสินใจไม่ประมูลต่อ อีกทั้งอนาคตยังจะมีการประมูลคลื่นความถี่อื่นๆตามที่กสทช.ประกาศไว้ อาทิ คลื่นความถี่ 1800 MHz ซึ่งจะสิ้นสุดสัมปทานกับ บมจ.กสท.โทรคมนาคม หรือ แคท ในอีก 3 ปีข้างหน้า และคลื่นความถี่ 2300MHz/2600 MHz และที่มีปริมาณ Bandwidth อีกมาก เป็นต้น

ทั้งนี้ เอไอเอสได้พิจารณาประเด็นต่างๆอย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงความเพียงพอของคลื่นความถี่ต่อการแข่งขันในอนาคต การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ยังคงใช้มือถือ 2G รวมถึง การคงความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัท

เอไอเอสสามารถบริหารจัดการคลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแข่งขัน
เอไอเอส ขอยืนยันว่า เรามีจำนวนคลื่นความถี่มากเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการเพื่อการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทั้งคลื่น 2100 MHz ที่ปัจจุบันสามารถให้บริการ-3G ได้ทั่วประเทศด้วยความครอบคลุมกว่า 97% ของประชากร และยังมี bandwidth ที่เพียงพอในการขยาย capacity ต่อเนื่อง และคลื่น 1800 MHz ที่ประมูลมาได้ในเดือนที่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้บริการ 4G ต่อไป รวมถึงความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับ  บมจ.ทีโอที (TOT) ที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ TOT มีอยู่อย่างมีประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือว่าเรายังมีความแข็งแกร่งในด้านโครงข่ายที่สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีความพร้อมต่อแผนงานและมั่นใจในการรองรับลูกค้า 2G
สำหรับลูกค้าของเอไอเอสที่ยังใช้งานในระบบ 2G บนคลื่นความถี่ 900 ปัจจุบันเหลืออยู่จำนวนไม่มากและบริษัทฯ มีการเตรียมแผนงานและมั่นใจว่าจะสามารถดูแลลูกค้าทั้งหมดได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยในปีที่ผ่านมาความสำเร็จของมือถือรุ่น LAVA หลากหลายรุ่นได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยมทำให้มีลูกค้าจำนวนมากยังคงเปลี่ยนเครื่องจาก 2G มาเป็น 3G อย่างต่อเนื่อง

การตัดสินใจไม่ประมูลต่อในราคาสูงส่งเสริมให้เอไอเอสยังคงความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน
นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจไม่ประมูลต่อจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่แข็งแรงสามารถนำเงินจำนวนนี้มาใช้ในการลงทุนโครงข่าย 4G ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงโครงข่าย 3G ที่ยังมีการเติบโตสูงให้ดียิ่งขึ้น และการลงทุนในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ AIS Fibre ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เด่นชัดสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ จากการตัดสินใจไม่ประมูลต่อจะส่งเสริมให้เอไอเอสยังคงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินไว้อย่างดี สามารถสร้างสรรค์โปรแกรมทางด้านการตลาดต่างๆที่ดีที่ให้ประโยชน์โดยตรงกับลูกค้า

เอไอเอส มีความมั่นใจในศักยภาพการบริหารธุรกิจว่าเราสามารถสร้างเครือข่ายคุณภาพและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดให้แก่ลูกค้าของเรา ดังจะเห็นได้จากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใด เอไอเอสก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีทุกครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นกันที่การตัดสินใจทุกอย่างได้ถูกศึกษาและพิจารณามาอย่างรอบคอบและเหมาะสมและได้คำนึงผลประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เป็นอย่างดีไว้ล่วงหน้าแล้ว

About Author

shyboy

shyboy

Partners