ทรู จับมือ ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิชาการบริการลูกค้า แห่งแรกของประเทศ

โดย nookzz | 19 พฤศจิกายน 2555 เมื่อ 12:36 น. | อ่าน 112

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พัฒนาหลักสูตรแรกของประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานบริการ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพพร้อมยกระดับศักยภาพของตลาดแรงงานไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยเชิญชวนน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขา สมัครเข้าเรียนหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง และได้ลงมือปฏิบัติงานจริงด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ์ในแวดวงธุรกิจโทรคมนาคม  ตลอดจนมีโอกาสก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ร่วมงานกับทรู หลังจบการศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทีhttp://entrance.dusit.ac.th ภายใน 25 พฤศจิกายน 2555 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://customerservice.dusit.ac.thหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โทร. 02-244-5555

About Author

nookzz

nookzz

Partners