กลุ่มทรู สยายปีก เปิด บริษัท ทรู ทัช จำกัด สร้างสรรค์เชื่อมต่อศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร

โดย shyboy | 16 พฤศจิกายน 2549 เมื่อ 01:38 น. | อ่าน 99
กลุ่มทรู สยายปีก เปิด บริษัท ทรู ทัช จำกัด สร้างสรรค์เชื่อมต่อศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร
เพื่อธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ และเอสเอ็มอี
เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย

กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน 2549 : กลุ่มทรู เปิดตัวบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท ทรู ทัช จำกัด  ผู้ให้บริการ “ศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร” (Outsourcing Contact Center Service) โดยสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการลูกค้าตรงเฉพาะธุรกิจ  พร้อมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นคุณภาพ  ประหยัดค่าใช้จ่าย และมอบบริการ   ที่เหนือกว่า มั่นใจเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายภายในกลุ่มทรู จะเติมเต็มความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ และธุรกิจเอสเอ็มอี   สร้างความพร้อมให้สามารถแข่งขันทันยุค


 


นายทรงธรรม  เพียรพัฒนาวิทย์  ผู้อำนวยการบริหาร ด้าน Corporate Solution, Wholesales & Data  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “จากกระแสความต้องการการบริการที่เป็นเลิศ องค์กรและหน่วยงานหลายแห่งต่างปรับวิธีการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งขยายการดำเนินธุรกิจ หลายองค์กรจึงเลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือที่เรียกกันทั่วไปจนติดปากว่า “เอาท์ซอส” (outsource) เพื่อรองรับความต้องการและอัตราการเติบโตทางธุรกิจ ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบรับกระแสดังกล่าว และด้วยความแข็งแกร่งด้านธุรกิจของกลุ่มทรู ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีการสื่อสาร Convergence Lifestyle  ทรู         จึงเปิดตัว บริษัท ทรู ทัช จำกัด เพื่อให้บริการศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร ในรูปแบบเอาท์ซอส      สมบูรณ์แบบ  (Outsourcing Contact Center Service) โดยเน้นจุดเด่นด้านความพร้อมทางเทคโนโลยีการสื่อสารและประสบการณ์ในการบริหารจัดการของทีมงาน มั่นใจจะสามารถเติมเต็มความต้องการและยกระดับมาตรฐานการให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี”


 


นางสาวสุภาวดี ตระกูลบุญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู ทัช จำกัด กล่าวว่า “ทรู ทัช เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเป็นศูนย์บริการลูกค้าครบวงจรสมบูรณ์แบบ (Outsourcing Contact Center Service) โดยพัฒนาการบริการต่าง ๆ ให้ครบวงจรด้าน Voice และ Non-Voice รวมทั้งบริการเสริมอื่นๆ เช่น การฝึกอบรมบุคลากร ออกแบบวางระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน Call Center เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น  โดยปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ของ ทรู ทัช จะเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านประกันภัย  การธนาคาร สายการบิน และ  Food Delivery ตลอดจนหน่วยงานขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าประเภทธุรกิจเอสเอ็มอี         โดย ทรู ทัช  มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและจัดการ  รวมทั้งมีเครือข่ายที่แยกเป็นอิสระจากระบบ Call Center ทั้งของทรูและทรูมูฟ  เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้  ยังช่วยลูกค้าลดภาระการลงทุนด้านเทคโนโลยีสื่อสาร  ตลอดจนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำทำหน้าที่ Call Center ให้องค์กรสามารถเน้นเรื่องการดำเนินธุรกิจหลัก ตลอดจนขยายการให้บริการ  โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า   เนื่องจาก ทรู ทัช  จะให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร  บริการให้เช่าระบบและอุปกรณ์ด้าน Call Center บริการจัดหาอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่ใช้ใน Call Center  รวมทั้งบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ  นอกจากนี้ ยังให้บริการออกแบบวางระบบด้านองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management)  ระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  (Customer Relationship Management)  รวมถึงหลักสูตรการจัดฝึกอบรมหลากหลาย  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจ


 


“กลุ่มทรูมั่นใจว่า ทรู ทัช จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างลงตัว เพราะมีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานด้านการบริการ  รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายที่ล้ำสมัยจากกลุ่มทรู    ดังนั้น  ลูกค้าของ ทรู ทัช  ที่ใช้บริการศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร ทั้งที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ และธุรกิจเอสเอ็มอี  จะสามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”   นายทรงธรรม  กล่าวสรุป

About Author

shyboy

shyboy

Partners