กสทช. สวนกลับ รองปลัดกระทรวงการคลัง ลั่นเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่ได้อยู่ใต้รัฐ ร้องสอบการกระทำที่ทำให้เสียชื่อเสียง

โดย shyboy | 19 ตุลาคม 2555 เมื่อ 17:28 น. | อ่าน 72

กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ออกหนังสือถึง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ขอให้พิจารณาการกระทำของนางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ออกหนังสือส่งตรงถึงประธาน กสทช. (พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี) โดยชี้ว่าการประมูลคลื่นความถี่ 3G เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการฮั้วประมูลกันอย่างชัดเจน ส่อเค้าให้เห็นถึงการสมยอมราคากันอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะผิดพรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฮั้วประมูล)

กสทช. ออกมาชี้แจงแล้วว่า กสทช. เป็นหน่วยงานอิสระ ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐ ดังนั้นการจัดสรรของความถี่ซึ่งเป็นการที่ กสทช. ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้นเกณฑ์ต่างๆ และวิธีการอยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และ พระราชบัญญัติองค์จัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาตรา 45 ซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์จะหารายได้เข้ารัฐเพียงประการเดียว แต่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ถึงประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับประโยชน์ของรัฐ

สำหรับวิธิการประมูลจึงได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการเป็นพิเศษโดยเฉพาะ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ดังนั้น การดำเนินการของ กสทช.จึงไม่ได้เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

การกระทำของนางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ที่อ้างอิงถึง คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ว่าได้พิจาณาเรื่องนี้ด้วย ย่อมนำความเสื่อมเสียให้กับ กสทช. ที่มิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำของ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รวมทั้งอ้างว่าปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมในตำแหน่งหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กสทช. และสำนักงาน กสทช.

จึงขอให้ ปลัดกระทรวงการคลัง ดำเนินการกับ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และขอให้นางสาวสุภา ปิยะจิตติรับผิดชอบต่อการกระทำในครั้งนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีที่ กระรวงการคลังส่งหนังสือถึง กสทช. ที่กล่าวถึงการประมูล 3G ที่ส่อถึงการฮั้ว อย่างชัดเจน กระทรวงการคลังส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง กสทช. ชี้ประมูล 3G “ฮั้วประมูลชัดเจน”

ที่มา: @kanokrat_k

About Author

shyboy

shyboy

Partners