AIS เปิดตัวแอพฯ อสม.ออนไลน์ ส่งเสริมงานสารณสุขนำร่องที่ รพ.สต.หลักร้อย โคราช

โดย nookzz | 18 กันยายน 2558 เมื่อ 10:22 น. | อ่าน 99

20150918_103702เอไอเอสเปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่อย่างเป็นทางการ “อสม.ออนไลน์” ใช้เทคโนโลยีส่งเสริมช่วยเหลืและพัฒนาสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแอพฯ ชุดนี้จะใช้เพื่อการสื่อสารในการทำงานของ รพ.สต. กับอสม. ให้ดูแลด้านสุขภาพคนในชุมชนได้ดีมากขึ้น

สำหรับโครงการนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “Live Digital Live More” ที่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ให้ รพ.สต. กับ อสม. ติดต่อสื่อสาร และเข้าดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้ดีขึ้นนั่นเอง ซึ่ง รพ.สต. ถือเป็นหน่วยพยาบาลที่ใกล้ชิดพื้นที่ชุมชนมากที่สุด

20150918_102050

แอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ จะมีประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกระจายข่าวได้รวดเร็ว ไม่ว่าจะมีชาวบ้านเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือโรคระบาด ภัยพิบัติต่างๆ จะทำให้ อสม. สามารถรับข่าวแล้วลงพื้นที่ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง

20150918_100132

สำหรับโครงการนี้นำร่องที่ รพ.สต.หลักร้อย จ.นครราชสีมา ยกระดับด้วยเป้าหมาย 3 ร. คือ รู้เร็ว รักษาเร็ว ส่งตัวเร็ว หากทันต่อเหตุการณ์ก็สามารถช่วยเหลือได้มากขึ้น และหากประสบผลสำเร็จอย่างดีก็จะขยับขยายไปอีกหลายๆ ชุมชน เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชนให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปครับ

About Author

nookzz

nookzz

Partners