มายรัม ชี้พฤติกรรมคนกรุงเทพฯ ใช้งาน LINE, Facebook และเกม ทุกๆ 5 นาที

โดย shyboy | 19 สิงหาคม 2558 เมื่อ 15:29 น. | อ่าน 168

Mirum_Digital Life Survey_No1มายรัม ประเทศไทย เปิดเผยถึงพฤติกรรมผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนพบว่า แอพพลิเคชั่น LINE, Facebook และเกม ใช้งานมากที่สุด และทุกๆ 5 นาที จะมีการใช้งานเแอพพลิเคชั่นที่สัมผัสหน้าจอ โดยผลสำรวจนี้ นำมาจากการเก็บข้อมูลโดย แอพพลิเคชั่น Digital Life Survey

นางสาวอุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโซลูชั่นส์ บริษัท มายรัม (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงผลสำรวจของคุนกรุงเทพฯ ที่เราติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น Digital Life Survey จำนวน 197 คนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ช่วงอายุ 15 – 45 ปี เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบนี้ สร้างโปรแกรมติดตามการใช้งานจริงของผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ พบว่า

  • การใช้งานสมาร์ทโฟน ช่วงเวลาที่ทำการสำรวจ 14 วัน มีมากถึง 461,252 ครั้ง แสดงว่าใน 1 วัน กลุ่มตัวอย่างเปิดใช้งานสมาร์ทโฟนเฉลี่ย 176 ครั้ง/คน/วัน หรือเปิดใช้แอพพลิเคชั่นทุก 5 นาที
  • ช่วงเวลาที่มีการเปิดใช้สมาร์ทโฟนบ่อยที่สุดคือ ช่วง 16.01– 20.00 น. เฉลี่ย 49 ครั้ง/คน/วัน
  • กลุ่มตัวอย่างมีการปลดล๊อคหน้าจอเพื่อเริ่มใช้งานสมาร์ทโฟน เฉลี่ย47 ครั้ง/คน/วัน
  • กลุ่มวัยรุ่นTeen GEN ZC มีความถี่ในการสัมผัสหน้าจอสมาร์ทโฟนเฉลี่ยสูงถึง 8,508 ครั้ง/คน/วัน
  • กลุ่มพ่อแม่สมัยใหม่นิยมใช้งานสมาร์ทโฟนสูงสุดในช่วงเวลา 16.01– 20.00 น.
  • แอพพลิเคชั่นที่ทำให้เกิดการสัมผัสหน้าจอมากที่สุด ได้แก่“Line”, “Facebook” และ “Game”

Mirum_Digital Life Survey_No4Digital Life Survey เป็นแอพพลิเคชั่นการสำรวจแบบเรียลไทม์ ที่ผู้ร่วมโครงการใช้ตัวตนจริงในการให้ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น โดยให้ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเก็บข้อมูลการใช้โทรศัพท์และการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เช่น Line, Facebook, Youtube ฯลฯ และกลุ่มตัวอย่างส่งข้อมูลการใช้งานมายังเซิร์ฟเวอร์ วิธีดังกล่าวทำให้เราได้ข้อมูลที่แม่นยำและน่าเชื่อถือได้ และสามารถเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ได้มากมาย ทำให้เห็นว่าผู้บริโภคปัจจุบันของไทยมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุ เพศ และอาชีพ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานประจำวัน

Mirum_Digital Life Survey_No2“พบว่า 5 อันดับแรกของพฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้งานบนสมาร์ทโฟน ได้แก่ 1. การติดต่อสื่อสาร 2. โซเชียลมีเดีย 3. การใช้งานด้านอื่นๆ 4. เกม และ 5. อินเทอร์เน็ต ทำให้เราได้ข้อมูลเจาะลึกของผู้คนในมุมต่างๆ และขยายผลการสำรวจนี้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ไม่เพียงแต่นักการตลาดเท่านั้น”

Mirum_Digital Life Survey_No3แอพพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ของการใช้งานสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ได้ และมีข้อมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ อาชีพและลักษณะการใช้งานประจำวัน เป็นผลดีกับการวางแผนการสื่อสารในยุคดิจิทัลได้แม่นยำมากขึ้น มากกว่าข้อมูลที่ได้จากการกรอกแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ถือได้ว่า นับเป็นครั้งแรกของการ นำร่องสำรวจเจาะลึกให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ที่เป็นผลดีกับการวางแผนการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

About Author

shyboy

shyboy

Partners