ดีแทค ไตรมาส 3/2549 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 17

โดย shyboy | 24 ตุลาคม 2549 เมื่อ 23:54 น. | อ่าน 11
ดีแทค รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2549 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มีกำไรสุทธิ 1.2 พันล้านบาท เติบโตขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 17.1 มีรายได้จากการให้บริการ 11.9 พันล้านบาท

24 ตุลาคม 2549 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2549 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มีกำไรสุทธิ 1.2 พันล้านบาท เติบโตขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 17.1 มีรายได้จากการให้บริการ 11.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 4.4 พันล้านบาท เติบโตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 10.2


ดีแทคมีลูกค้าใหม่ในไตรมาส 3/2549 เพิ่มขึ้น 841,044 เลขหมาย ส่งผลให้จำนวนลูกค้าดีแทค ณ สิ้นไตรมาส 3 เท่ากับ 11.5 ล้านเลขหมาย โดยจำนวนที่เพิ่มขึ้นสามารถแบ่งเป็นลูกค้าใหม่ในระบบเติมเงิน (พรีเพด) จำนวน 690,481 เลขหมาย และลูกค้าใหม่ในระบบจดทะเบียน (โพสต์เพด) จำนวน 150,563 เลขหมาย โดยเป็นยอดโพสต์เพดที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 41 ทำให้ในไตรมาส 3 ดีแทคมียอดรวมลูกค้าโพสต์เพดใกล้แตะหลัก 2 ล้านเลขหมาย


ด้านรายได้จากบริการเสริมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 3/2549 มีรายได้จากบริการเสริมเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด และหลังจากรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) ของไตรมาส 2/2549 ตกลงจากไตรมาส 1/2549 ร้อยละ 13 ณ สิ้นไตรมาส 3 นี้ บริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพของ ARPU ได้ที่ 346 บาท ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง


นายซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค กล่าวว่า “ฐานลูกค้าและรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ถึงความมั่นคงและความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริการและเครือข่ายสัญญาณของดีแทค แม้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจะเกิดการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงก็ตาม และนอกเหนือจากการมอบบริการที่คุ้มค่า (Value for Money) พร้อมการนำเสนอนวัตกรรมการคิดค่าบริการแก่ลูกค้า เรายังคงทำงานหนักและพยายามพัฒนาบริการทุกวิถีทาง เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความคุ้มค่าและมีความสุขเมื่อใช้บริการของเรา”


นอกจากนี้ดีแทคยังมุ่งหน้าขยายขีดความสามารถและเพิ่มความครอบคลุมของสัญญาณเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรับประกันว่าลูกค้าจะสามารถใช้บริการดีแทคได้อย่างไม่ติดขัด โดยเมื่อสิ้นไตรมาส 3/2549 ดีแทคได้ติดตั้งสถานีฐานเพิ่มขึ้นอีก 1,030 สถานี รวมเป็น 7,078 สถานี.

About Author

shyboy

shyboy

Partners