AIS ตอกย้ำความมั่นใจเครือข่ายทุกภูมิภาค ยืนยันขยายจริง โทร.ได้จริง

โดย shyboy | 20 ตุลาคม 2549 เมื่อ 14:01 น. | อ่าน 116
เอไอเอส แจงภาพรวมการทำงานเครือข่าย 5 ภาคทั่วประเทศละเอียดยิบ สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า พร้อมเปิดตัวผู้บริหารกำกับดูแลการทำงานของเอไอเอสในต่างจังหวัด เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจลูกค้าในแต่ละภูมิภาคได้อย่างแท้จริง ย้ำ! แม้แข่งขันรุนแรง แต่ต้องพัฒนาเครือข่ายให้ลูกค้าใช้งานได้ด้วย

เอไอเอส แจงภาพรวมการทำงานเครือข่าย 5 ภาคทั่วประเทศละเอียดยิบ สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า พร้อมเปิดตัวผู้บริหารกำกับดูแลการทำงานของเอไอเอสในต่างจังหวัด เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจลูกค้าในแต่ละภูมิภาคได้อย่างแท้จริง ย้ำ! แม้แข่งขันรุนแรง  แต่ต้องพัฒนาเครือข่ายให้ลูกค้าใช้งานได้ด้วย


 


นายวิเชียร เมฆตระการ, กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “จากการที่ปีนี้เอไอเอสได้ใช้งบประมาณในการลงทุนเครือข่ายทั่วประเทศเป็นเงิน 33,000 ล้านบาท เพื่อให้ลูกค้าของเอไอเอสกว่า 17 ล้านท่านสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัดผ่านโปรแกรมที่คุ้มค่าจากทุกแบรนด์ที่เรามอบให้ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสวัสดีชาวอีสาน, เอาไปเลย หรือ ชัวร์ ชัวร์ จาก วัน-ทู-คอล!  โดยสิ่งที่เอไอเอสยึดเป็นนโยบายในการทำงานเสมอมาก็คือ แม้ว่าสภาพการแข่งขันทางการตลาดจะรุนแรงเพียงใด แต่หน้าที่ของเอไอเอสก็คือ ต้องมอบโปรแกรมการใช้งานที่ตรงใจ คุ้มค่า ไปพร้อมๆกับการพัฒนาเครือข่ายให้ดีที่สุดตลอดเวลา ดังนั้นวันนี้จึงยังคงขอยืนยันถึงคุณภาพของเครือข่ายว่า ปัจจุบันสัดส่วนการโทร.สำเร็จในเครือข่ายยังคงอยู่ที่ 98% และการโทร.สำเร็จระหว่างเครือข่ายยังคงอยู่ที่ 96% รวมถึงยังคงเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายในทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศ ทำให้มี Capacity รองรับการใช้งานเพียงพอ ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถโทร.ติดง่าย สายไม่หลุด ในทุกครั้งของการใช้งาน”


 


นายวิเชียรกล่าวต่อไปว่า “การทำงานของเอไอเอสนั้น เรามองถึงฐานลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไป ทั้ง Lifestyle และทางภูมิศาสตร์  ดังนั้นเราจึงมีการจัดตั้งสำนักงานเอไอเอสส่วนภูมิภาคขึ้นใน 5 ภาค คือ ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก, อีสาน และใต้     ที่เหมือนมีเอไอเอสอีก 5 แห่ง ซึ่งมีการทำงานอย่างครบวงจร อยู่ในแต่ละภาค โดยมี คุณวลัญช์  นรเศรษฐ์ภักดิ์ , รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ เข้ามาดูแลรับผิดชอบ”


 โดยนายวลัญช์ นรเศรษฐ์ภักดิ์ เปิดเผยว่า “เอไอเอสในส่วนภูมิภาคนั้นนอกเหนือจากการดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากลูกค้าในส่วนกลางแล้ว เรายังสามารถลงลึกในรายละเอียดได้มากยิ่งกว่าอีกด้วยในลักษณะของ on top โปรแกรม หรือ Mass customization นอกจากนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ การ survey พื้นที่ในการติดตั้งเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงความต้องการได้จริง ทำให้สามารถขยายความครอบคลุมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า”


 


รายละเอียดการลงทุนและทำงานเครือข่ายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย


 


กรุงเทพฯและปริมณฑล


ใช้งบประมาณ  7,100  ล้านบาท  ชุมสาย 36 แห่ง  และสถานีฐาน 3,344 แห่ง สามารถรองรับการใช้งานที่   6.50 ล้าน เลขหมาย


 


ภาคกลาง


ใช้งบประมาณ  3,600   ล้านบาท ครอบคลุม 13 จังหวัด  115  อำเภอ   1,125  ตำบล ด้วยชุมสาย      15 แห่ง และ สถานีฐาน  1,835       แห่ง  สามารถรองรับการใช้งานที่  3.50   ล้าน เลขหมาย


 


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ใช้งบประมาณ  8,100 ล้านบาท ครอบคลุม  19 จังหวัด 320 อำเภอ 1,556 ตำบล ด้วยชุมสาย  16   แห่ง และ สถานีฐาน  2,111  แห่ง  สามารถรองรับการใช้งานที่  5.00 ล้าน เลขหมาย


 


ภาคเหนือ


ใช้งบประมาณ  6,400   ล้านบาท ครอบคลุม  18  จังหวัด  203    อำเภอ  1,287    ตำบล ด้วยชุมสาย       18 แห่ง และ สถานีฐาน   1,817   แห่ง  สามารถรองรับการใช้งานที่  3.50     ล้าน เลขหมาย


 


ภาคตะวันออก


ใช้งบประมาณ  2,900  ล้านบาท ครอบคลุม  8  จังหวัด  70    อำเภอ   572     ตำบล ด้วยชุมสาย       7 แห่ง และ สถานีฐาน   1,223      แห่ง  สามารถรองรับการใช้งานที่  2.50     ล้าน เลขหมาย


 


ภาคใต้


ใช้งบประมาณ 4,900  ล้านบาท ครอบคลุม  14  จังหวัด   150   อำเภอ   1,020     ตำบล ด้วยชุมสาย  16     แห่ง และ สถานีฐาน  1,693       แห่ง  สามารถรองรับการใช้งานที่   3.00    ล้าน เลขหมาย 


  


 


ประวัติผู้บริหาร


 


ชื่อ – นามสกุล               นายวลัญช์   นรเศรษฐ์ภักดิ์ (Mr.Walan Norasetpakdi)


ตำแหน่งปัจจุบัน           รองกรรมการผู้อำนวยการ  สายงานปฏิบัติการด้านบริการ


                                     (Executive Vice President – Service Operation)


                                     บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส


วัน – เดือน – ปีเกิด      7  ธันวาคม   2504


ภูมิลำเนาเดิม                กรุงเทพมหานคร


สถานภาพ                     สมรส


 


การศึกษา


ระดับ                                                                                                                ปีที่จบ


ปริญญาตรี        บัญชีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                        2527


ปริญญาโท         Master of Business Administration  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      2534      


 


ประวัติการทำงาน ( ปี พ.. / ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท )   


 


กุมภาพันธ์ 2549- ปัจจุบัน EVP-SO                                                AIS


มกราคม    2548             DHO                                                     บ.แคปปิตอลโอเค จำกัด


2544                             EVP-SO                                                 AIS


มกราคม 2541                VP – Wireless Controller                          AIS


พฤษภาคม 2540             AVP – Corporate Support                        AIS


มกราคม 2540                AVP – Corporate Development                AIS


มีนาคม 2538                  AVP – Finance & Administration              AIS


สิงหาคม 2537                General Manager Service Provider          AIS


มกราคม 2536                Senior Manager Finance & Accounting    AIS


กันยายน 2533                Manager Finance                                   AIS


เมษายน 2527               Accounting  Manager                             บ. ซิงเกอร์ประเทศไทย

About Author

shyboy

shyboy

Partners