ทรู ยกระดับการสื่อสารคนหูหนวก ผสานบริการในกลุ่มทุกรูปแบบ เพิ่มช่องทางให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

โดย shyboy | 17 ตุลาคม 2549 เมื่อ 14:52 น. | อ่าน 143
ในโลกความหลากหลายแห่งวิวัฒนาการปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลก การสื่อสารสามารถติดต่อเชื่อมโยงถึงกันได้หมด อย่างไรก็ตามยังคงมีกลุ่มคนไม่มากนักที่คิดว่า แม้การสื่อสารจะมีการพัฒนา

กรุงเทพฯ 17 ตุลาคม 2549: ในโลกความหลากหลายแห่งวิวัฒนาการปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลก การสื่อสารสามารถติดต่อเชื่อมโยงถึงกันได้หมด อย่างไรก็ตามยังคงมีกลุ่มคนไม่มากนักที่คิดว่า แม้การสื่อสารจะมีการพัฒนา     ไปมากแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงหรือสื่อสารได้กับคนทุกกลุ่ม


 


ณ วันนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น องค์กรด้านการสื่อสาร ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นผู้นำชีวิต Convergence Lifestyle ที่นำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวกันกับการดำเนินชีวิตของผู้คน     ได้คำนึงถึงกลุ่มคน      ที่ด้อยโอกาสมีความพิการทางการได้ยิน จึงได้จับมือกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยเพิ่มช่องทาง การสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผสมผสานกับบริการของ     กลุ่มทรู    โดยหวังว่าจะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินมีโอกาสสื่อสารกันได้มากยิ่งขึ้น


 


นายศุภชัย  เจียรวนนท์  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู          คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรู มีนโยบายเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา โดยมุ่งมั่นยกระดับการสื่อสาร ด้วยการนำความรู้  ข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในสังคมไทย ผ่านเทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยในรูปแบบต่างๆ โดยร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย พัฒนาบริการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก ด้วยการผสมผสานบริการเทคโนโลยีการสื่อสารทุกรูปแบบภายในกลุ่มทรู ทั้งการสื่อสารไร้สายผ่าน SMS, อินเทอร์เน็ต, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพิ่มขยายช่องทางสื่อสารสำหรับคนหูหนวกให้สามารถเข้าถึงโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับความสะดวกสบาย ในการดำเนินชีวิตประจำวัน


 


“การบริการการสื่อสารสำหรับคนหูหนวกครั้งนี้  จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนหูหนวกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยทรูได้ศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงในการสื่อสารของคนหูหนวก  และพบว่าการสื่อสารของคนกลุ่มนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ช่องทางการสื่อสารที่ใช้มากที่สุดสำหรับกลุ่มคนหูหนวก คือ การให้บริการ SMS และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์  โดยทรู ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร ร่วมกับสมาคมคนหูหนวกฯ  ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับองค์กรเครือข่ายคนหูหนวกทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารและเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารของสมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจนร่วมพัฒนาเว็บไซต์ของสมาคมฯ คนหูหนวก รวมทั้งจัดแพ็กเกจพิเศษ ที่ให้ความคุ้มค่าสำหรับ     คนหูหนวกที่จดทะเบียนแล้ว” นายศุภชัย กล่าว   


 


นอกจากนี้ ทรู ยังพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.TrueLife.com ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและชุมชนของคนหูหนวกโดยเฉพาะ ประกอบด้วยชุมชนคนหูหนวกออนไลน์ club.TrueLife.com/thaideafclub มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อคนหูหนวก อาทิ เก็บข้อมูลภาพส่วนตัว กิจกรรมของสมาชิกชมรม สื่อการสอนภาษามือผ่านวิดีทัศน์ หนังสือภาษามือ ฯลฯ พร้อมบริการ True Money นวัตกรรมทางการเงินที่สามารถเติม-จ่าย-โอน-ถอนเงิน ได้ทุกที่   ทุกเวลาตามต้องการผ่านโทรศัพท์ทรูมูฟ โดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินกิจการธุรกิจบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์   และจากกรมสรรพากรในการเป็นตัวแทนรับชำระเงิน ยิ่งไปกว่านั้น  ทรู ยังพัฒนา        การสื่อสารแบบสองทางผ่าน SMS, Internet Care Center / SMS  ซึ่งเป็นบริการด้านข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถาม แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของทรู  พื่ออำนวยความสะดวกและรองรับให้กลุ่มผู้พิการทางการได้ยินกว่า 2 แสนคนทั่วประเทศ ให้สามารถสอบถามข้อมูลปัญหาต่างๆ ได้โดยง่ายผ่านเว็บไซต์ www.trueinternet.co.th


 


นายสุรเชษฐ์ เลิศสัจญาณ รักษาการนายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า          “การสื่อสารสำหรับคนหูหนวกเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยจะเป็นทั้งแหล่งรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลส่วนตัว กิจกรรม การบรรยาย สัมมนา อภิปรายด้านการเรียน การสอน และเสริมสร้างทักษะของกลุ่มคนหูหนวก  รวมทั้งเป็นแหล่งค้นหาข้อมูจากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น และเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจได้ตลอดเวลา โดยผ่านทางสมาคม  คนหูหนวกแห่งประเทศไทย ไปยังกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกประจำภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง จะส่งจดหมายแจ้งข่าวสารถึงคนหูหนวกโดยตรง เพื่อให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงอีกด้วย”


 


ปัจจุบัน มีผู้พิการที่เป็นคนหูหนวกจำนวนราว 200,000-300,000 คนทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมีสมุดประจำตัวคนพิการจำนวน 89,985 คน และมีเพียง 4,000 คนเท่านั้น ที่เป็นสมาชิกของสมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทย


  


ทางด้าน อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนของผู้ที่พิการทางหู และมีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร กล่าวว่า “การร่วมมือกันระหว่างทรู และสมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทยครั้งนี้ จะทำให้คนหูหนวกใช้ Webcam ช่วยในการสื่อสารกันมากขึ้น เพราะคนหูหนวกส่วนใหญ่จะสื่อสารกันด้วยการใช้ภาษามือ รวมทั้งยังสามารถสื่อสารกับคนหูหนวกได้ทั่วประเทศอีกด้วย ทำให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว”


 


ส่วนตัวแทนผู้พิการทางหูอีก 1 คน นายเกียรติศักดิ์ แผ้วมานะกุล เจ้าหน้าที่จากสมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “การบริการการสื่อสารจากทรูในครั้งนี้ จะช่วยให้คนพิการทางหูได้มีโอกาสใช้คอมพิเตอร์ เพื่อสื่อสารระหว่างกันได้มากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนหูปกติ   ได้เรียนรู้การสื่อสารด้วยการใช้ภาษามือ ตลอดจนถึงการรับรู้ข่าวสารมากขึ้น เนื่องจากสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ขณะที่การสื่อสารในลักษณะของจดหมายอาจจะล่าช้า”


 


นายศุภชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “กลุ่มทรู เชื่อมั่นว่า   คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตมาจากการมีกันและกัน (True value of life comes from Togetherness) ร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับสังคม   ซึ่งคุณค่านี้    เรามุ่งมั่นและยึดถือเป็นพันธกิจขององค์กรตลอดมา  เราเชื่อมั่นว่า  บริการการสื่อสารนี้   จะช่วยยกระดับความสามารถในการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ให้สามารถสื่อสารได้อย่างกว้างขวางและเสมอภาคยิ่งขึ้น  อีกทั้ง เป็นการขยายการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น  สามารถนำไปใช้ในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด” 


 


วันนี้ ความหวังของผู้ที่พิการทางหูไม่ได้เลือนลางไปแต่อย่างใด การสื่อสารไม่เป็นสิ่งที่จำกัดสำหรับผู้คนเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป ด้วยวิวัฒนาการการสื่อสารจากกลุ่มทรู และทรู จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อมอบการบริการการสื่อสารที่ทันสมัยให้กับผู้คนในบ้านเมืองไทยต่อไป

About Author

shyboy

shyboy