กลุ่มบริษัทสามารถได้รับรางวัล Good Governance ระดับอาเซียน

โดย shyboy | 18 พฤศจิกายน 2558 เมื่อ 16:20 น. | อ่าน 82

Untitled-1นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น นายสมบัติ อุทัยสาง(ซ้าย) ประธานกรรมการ และ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ (ขวา) กรรมการ บมจ.สามารถเทลคอม ขึ้นรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่เป็นเลิศในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ( Good Governance) ในระดับอาเซียน จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ถึง 4 รางวัล โดย บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่นได้รับ 3 รางวัล คือ Top 5 ASEAN Publicly Listed Companies , Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies และ Top 3 Domestic Publicly Listed Companies in Thailand และ บมจ.สามารถเทลคอม ได้รับรางวัล “Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies” โดยรับมอบในงาน ASEAN Corporate Governance Award ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ โครงการ ASEAN CG Scorecard เป็นการรวมตัวของ 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม   อินโดนีเซีย   มาเลเซีย ฟิลิปปินส์     และสิงคโปร์   ร่วมกันพิจารณาให้รางวัลแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศ ซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน อาทิ การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น , การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน , การเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นต้น

“กลุ่มบริษัทสามารถ ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีมาโดยตลอด รางวัลที่บริษัทได้รับในวันนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานชาวสามารถทุกคน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความไว้วางใจและสร้างชี่อเสียงให้กับประเทศ”

About Author

shyboy

shyboy

Partners