ทรู เชิญชวนน้องๆ สมัครเข้าบรรพชาสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 2

โดย nookzz | 19 พฤศจิกายน 2555 เมื่อ 12:31 น. | อ่าน 142

Trueกลุ่มทรู เชิญชวนเยาวชนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพศชาย อายุ 8-12 ปี ที่พำนักและศึกษาในกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑลสมัครเข้าร่วมโครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 2” เพื่อร่วมเป็นตัวแทนเยาวชนเผยแพร่หลักธรรมคำสอน ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงขณะบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน 9 รูป ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ออกอากาศในรูปแบบเรียลลิตี้ ทางทรูวิชั่นส์ช่อง 60 และทรูวิชั่นส์ HD ช่อง 120 โดยเยาวชนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยการอัพโหลดคลิปวิดีโอแนะนำตัว บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของตนเอง พร้อมเรียงความเรื่อง “พระพุทธศาสนาจะทำให้ผมเป็นคนดีได้อย่างไร”ที่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น 9 สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ในวันที่ 25 มกราคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk หรือ โทร.02-699-1725 และ 02-669-1747

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “โครงการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ที่กลุ่มทรูสร้างสรรค์ขึ้นผ่านรายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ครั้งแรกเมื่อช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งกว่าที่คาดไว้ เป็นไปตามความตั้งใจของกลุ่มทรูที่ต้องการร่วมปลูกฝังสิ่งดีงามด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และที่สำคัญคือเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด สามารถเป็นตัวแทนและเป็นสื่อความสุข นำคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักศาสนา ไปเผยแผ่ให้ประชาชนที่ติดตามได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน  จึงเดินหน้าจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยครั้งนี้ เปิดกว้างให้เยาวชนที่สนใจและศรัทธาพระพุทธศาสนาสมัครเข้ามาเพื่อร่วมคัดเลือกบรรพชาเป็นสามเณร ปลูกปัญญาธรรม 9 รูป เพื่อใช้เวลาช่วงปิดเทอมอย่างมีคุณค่า ศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมอย่างมีลำดับขั้นตอน โดยปีที่ 2 นี้ ยังคงจัดถ่ายทอดสดเรื่องราวชีวิตจริงและกิจวัตรประจำวันของสามเณรปลูกปัญญาธรรม ในรูปแบบเรียลลิตี้ ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ช่อง 60 และทรูวิชั่นส์ HD ช่อง 120”

“โครงการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปีที่ 2 นี้  เปิดรับสมัครเด็กชายอายุ8-12 ปี ที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมบรรพชาภาคฤดูร้อน โดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนที่พำนักและศึกษาในกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑล เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยการอัพโหลดคลิปวิดีโอแนะนำตัว บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของตนเองพร้อมภาพถ่าย และเรียงความเรื่อง “พระพุทธศาสนาจะทำให้ผมเป็นคนดีได้อย่างไร” ที่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรพชาเป็นสามเณรปลูกปัญญาธรรม จะเข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน 2556 เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนบวช, การเรียนรู้อดทน อดกลั้น การปฏิบัติตนตั้งใจศึกษาพระธรรม การฝึกสติ สมาธิและการอยู่ร่วมกัน จนถึงวันสุดท้ายของการบรรพชาที่สามเณรทุกรูปจะได้ขึ้นเทศน์โปรดโยมพ่อโยมแม่” นายศุภชัย กล่าวสรุป

ผู้สนใจ สามารถสมัครและส่งผลงานได้ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk ตั้งแต่วันนี้ถึง  31 ธันวาคม 2555 โดยจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น 9 สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ในวันที่  25 มกราคม 2556 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม หรือ โทร. 02-699-1725 และ 02-699-1747

เกี่ยวกับสามเณร ปลูกปัญญาธรรม
สามเณร ปลูกปัญญาธรรม เป็นโครงการที่กลุ่มทรูจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามแนวทางบรรพชิต โดยจะคัดเลือกเยาวชน 9 คนที่ตั้งใจบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเรียนรู้ ปฏิบัติธรรม โดยตลอดระยะเวลา 1 เดือนของการบรรพชา จะถ่ายทอดเรื่องราวการฝึกอบรมสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันลาสิกขาบท ในรูปแบบรายการธรรมะ ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ทางทรูวิชั่นส์ช่อง 60 และทรูวิชั่นส์ HD ช่อง 120 ซึ่งจะมีทั้งการถ่ายทอดสดกิจวัตรประจำวันและการปฏิบัติธรรมของเหล่าสามเณรในรูปแบบเรียลลิตี้ ช่วงไฮไลท์ประจำวันที่ประมวลเหตุการณ์และเรื่องเด่นในแต่ละวัน  ตลอดจนนำเสนอรายการธรรมะอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ พุทธสุภาษิต คติธรรมบรรยายธรรม นิทานธรรม เพลงธรรม เป็นต้น

About Author

nookzz

nookzz

Partners