ดีแทคขอเป็นเจ้าแรกส่งจดหมายขอเชื่อมใช้อินเตอร์คอนเนคชั่นกับทุกโอเปอเรเตอร์

โดย shyboy | 5 ตุลาคม 2549 เมื่อ 01:58 น. | อ่าน 9
ดีแทคได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปยังผู้ให้บริการเจ้าอื่น ได้แก่ เอไอเอส ทีโอที ทริปเปิลที ทรู คอร์ป และทีทีแอนด์ที เพื่อขอเจรจาเรื่องอินเตอร์คอนเนคชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดีแทคขอเป็นเจ้าแรกส่งจดหมายขอเชื่อมใช้อินเตอร์คอนเนคชั่นกับทุกโอเปอเรเตอร์

 

4  ตุลาคม 2549 – ดีแทคได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปยังผู้ให้บริการเจ้าอื่น ได้แก่ เอไอเอส ทีโอที ทริปเปิลที ทรู คอร์ป และทีทีแอนด์ที เพื่อขอเจรจาเรื่องอินเตอร์คอนเนคชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

โดยการขอเปิดเจรจาดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่าย ทั้งนี้ทาง กทช. ได้อนุมัติอัตราเชื่อมโยงโครงข่าย (Reference Interconnect Offer – RIO) ที่ดีแทคเสนอไปตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม และตามกฎระเบียบของ กทช. ได้กำหนดไว้ว่าโอเปอเรเตอร์ต้องสรุปการเจรจาระหว่างกันให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันหลังจากที่ได้รับจดหมายขอเปิดการเจรจาจากอีกเจ้าหนึ่ง

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค นายซิคเว่ เบรคเก้ กล่าวว่า “นี่ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ซึ่งหลังจากทาง กทช. ได้กำหนดทิศทางที่ชัดเจนไว้แล้ว ก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของโอเปอเรเตอร์ทุกรายที่จะต้องร่วมมือกันผลักดันให้อินเตอร์คอนเน็คชั่นเกิดขึ้น เพื่อช่วยให้การเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างกันมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีให้แก่ผู้บริโภคในระยะยาวต่อไป”.

About Author

shyboy

shyboy

Partners