ยังโตได้อยู่! คาดการณ์ตลาดสื่อสารปี 60 เติบโต 9.5% แม้โมบายล์ดีไวซ์จะชะลอตัว

โดย nineFangKhaoW | 18 กรกฎาคม 2560 เมื่อ 18:05 น. | อ่าน 164

มูลค่าตลาดสื่อสาร 2558 - 2560ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารประจำปี 2559 และประมาณการปี 2560 ระบุตลาดสื่อสารยังเติบโตได้ถึง 9.5% คิดเป็นมูลค่ากว่า 632,120 ล้านบาท จากในปี 2559 ที่มีการเติบโต 7.7% โดยมีมูลค่า 577,329 ล้านบาท

นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษาโครงการสำรวจตลาดสื่อสารฯ (1)ศุภชัย สัจไพบูลย์ ที่ปรึกษาโครงการสำรวจตลาดสื่อสารฯ ให้ข้อมูลว่า ตลาดสื่อสารในปีนี้จะไม่เติบโตแบบหวือหวามากนัก เนื่องมีการแข่งขันทางด้านราคาและการเข้าสู่ตลาดของอุปกรณ์ราคาถูก โดยคาดว่าผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมจะเน้นความหลากหลายของบริการมากขึ้น หรือมีบริการมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นจุดขายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า แต่ในด้านอุปกรณ์สื่อสารจะมีการชะลอตัวลงเนื่องจากการลงทุนขยายโครงข่าย 4G ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มคลายตัวลงจากในช่วงก่อนหน้านี้

เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59สำหรับภาพรวมตลาดอุปกรณ์สื่อสารปีที่ผ่านมามีมูลค่า 246,513 ล้านบาท เติบโต 8.8% แต่คาดว่าปีนี้จะมีการเติบโต 5.9% และคิดเป็นมูลค่า 261,109 ล้านบาท โดยตลาดเครื่องโทรศัพท์มือถือมีมูลค่าสูงสุดที่ 118,812 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 ตลาดอุปกรณ์สื่อสารได้รับอานิสงส์จากการลงทุนขยายโครงข่าย 4G ความต้องการใช้โทรศัพท์มือถือที่สูงขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนเครื่องของผู้ใช้ระดับบน

นอกจากนี้ ในส่วนของตลาดอุปกรณ์โครงข่ายหลักคาดว่าจะมีมูลค่า 75,459 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายและการขยายบริการ FTTx ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยการเข้าสู่ตลาดของอุปกรณ์ราคาถูก เป็นแรงกดดันให้ราคาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโครงข่ายหลักลดลงโดยเฉพาะกลุ่มสายสัญญาณสื่อสาร จึงทำให้ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายหลักมีการเติบโตไม่สูงมากนัก และในส่วนของตลาดเครื่องโทรศัพท์ประจำที่จะสามารถพลิกกลับมาโตเป็นบวกได้เล็กน้อยที่มูลค่า 1,157 ล้านบาท

สัดส่วนการใช้จ่ายในตลาดสื่อสารของภาคผู้ใช้หลักปี 2559ส่วนตลาดบริการสื่อสารยังคงมีมูลค่าสูงกว่าตลาดอุปกรณ์ โดยในปีที่ผ่านมามีมูลค่า 330,815 ล้านบาท เติบโต 6.9% และคาดว่าปีนี้จะเติบโตถึง 12.2% คิดเป็นมูลค่า 371,011 ล้านบาท ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของบริการประเภทที่ไม่ใช้เสียง (Nonvoice) ที่อาจมีมูลค่าสูงถึง 196,942 ล้านบาท จากพฤติกรรมผู้ใช้งานที่นิยมการรับชมคอนเทนต์ผ่านมือถือที่สูงขึ้น สวนทางกับตลาดบริการประเภทเสียง (Voice) ที่มีแนวโน้มหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากการใช้บริการสื่อสารผ่าน OTT และ Social Media ทดแทน ทำให้เหลือมูลค่าเพียง 10,265 ล้านบาท

ขณะที่บริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล แม้จะมีการเติบโตแต่ก็อยู่ในระดับต่ำกว่าบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่คาดว่าจะมีมูลค่า 57,691 ล้านบาท ตลอดจนตลาดบริการสื่อสารข้อมูลสำหรับองค์กร ที่คาดว่าจะมีมูลค่า 14,924 ล้านบาท ซึ่งการเติบโตในระดับต่ำของทั้งบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูลเป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาทำให้มีรายได้ลดลง ซึ่งผู้ให้บริการต่างมุ่งหารายได้จากบริการเสริมที่พ่วงมากับการให้บริการทั้ง 2 ประเภท

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW