ขอเชิญน้องๆ ร่วมงาน “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” เปิดโลกการเรียนรู้แสนสนุก ณ สยามสแควร์วัน

โดย RingRangRung | 18 พฤษภาคม 2559 เมื่อ 20:57 น. | อ่าน 59

Enjoy Science Careers Poster_001บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ขอเชิญน้องๆ นักเรียน เข้าร่วมงาน “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” กิจกรรมส่งเสริมความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ผ่านการทดลองสวมบทบาท 10 อาชีพ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

ภายในงานพบกับซุ้มกิจกรรมการทดลองเสมือนจริงที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สนุกกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจริงในการประกอบอาชีพทั้ง 10 อาชีพ อันได้แก่ นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม นักคิดค้นยา นักวิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรชีวการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นักนิติวิทยาศาสตร์ นักปรับปรุงพันธุ์พืช นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว พร้อมพบปะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบของแต่ละอาชีพ

กิจกรรม Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00–19.00 น. ณ ลานสยามสแควร์วัน ห้างสรรพสินค้าสยามสแควร์วัน ชั้น LG ร่วมกิจกรรมฟรี พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners