ทรู เปิดโลกสื่อสารคนหูหนวกทั่วประเทศ ผสมผสานบริการในกลุ่มทุกรูปแบบ เพิ่มช่องทางให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

โดย shyboy | 3 ตุลาคม 2549 เมื่อ 21:34 น. | อ่าน 52
ทรู ผู้นำชีวิต Convergence Lifestyle ร่วมเสริมบริการสื่อสารสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและพิการในสังคม จับมือสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพิ่มช่องทางการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ทรู  เปิดโลกสื่อสารคนหูหนวกทั่วประเทศ
ผสมผสานบริการในกลุ่มทุกรูปแบบ เพิ่มช่องทางให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

 


กรุงเทพฯ 3 ตุลาคม 2549 : ทรู ผู้นำชีวิต Convergence Lifestyle ร่วมเสริมบริการสื่อสารสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและพิการในสังคม จับมือสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพิ่มช่องทางการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผสมผสานบริการในกลุ่ม พร้อมเปิดประสบการณ์และขยายคอนเทนต์รูปแบบต่างๆ สนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เชื่อมต่อเครือข่ายองค์กรของคนหูหนวกทั่วประเทศ พร้อมสร้างชุมชนออนไลน์ของคนหูหนวกผ่าน True Life, บริการ True Money ผ่านระบบโทรศัพท์ทรูมูฟ และบริการสื่อสารที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนหูหนวกโดยเฉพาะ ด้วยบริการ SMS, Internet Care Center และแพ็กเกจพิเศษสำหรับคนหูหนวกที่จดทะเบียนแล้ว


 


นายศุภชัย  เจียรวนนท์  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรู มีนโยบายเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา โดยมุ่งมั่นยกระดับการสื่อสาร ด้วยการนำความรู้  ข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในสังคมไทย ผ่านเทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยในรูปแบบต่างๆ โดยร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย พัฒนาบริการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก ด้วยการผสมผสานบริการเทคโนโลยีการสื่อสารทุกรูปแบบภายในกลุ่มทรู ทั้งการสื่อสารไร้สายผ่าน SMS, อินเทอร์เน็ต, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพิ่มขยายช่องทางสื่อสารสำหรับคนหูหนวกให้สามารถเข้าถึงโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ได้รับความสะดวกสบาย ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
“การบริการการสื่อสารสำหรับคนหูหนวกในครั้งนี้  จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนหูหนวกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยได้ศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงในการสื่อสารของคนหูหนวก  พบว่า การสื่อสารของกลุ่มนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก และช่องทางการสื่อสารที่ใช้มากที่สุดสำหรับกลุ่มคนหูหนวก ก็คือ การให้บริการ SMS และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์  โดยทรู ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร ร่วมกับสมาคมคนหูหนวกฯ ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับ องค์กรเครือข่ายคนหูหนวกทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารและเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารของสมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจน ร่วมพัฒนาเว็บไซต์ของสมาคมฯ คนหูหนวก อีกด้วย รวมทั้ง จัดแพ็กเกจพิเศษ ที่ให้ความคุ้มค่าสำหรับคนหูหนวกที่จดทะเบียนแล้ว และสามารถสมัครใช้ได้ตั้งแต่  5 ตุลาคม นี้” นายศุภชัย กล่าว    


นอกจากนี้ ทรู ยังพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.TrueLife.com ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและชุมชนของคนหูหนวกโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยชุมชนคนหูหนวกออนไลน์ club.TrueLife.com/thaideafclub ที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อคนหูหนวก อาทิ เก็บข้อมูลภาพส่วนตัว กิจกรรมของสมาชิกชมรม สื่อการสอนภาษามือผ่านวิดีทัศน์ หนังสือภาษามือ ฯลฯ พร้อมบริการ True Money นวัตกรรมทางการเงินที่สามารถเติม-จ่าย-โอน-ถอนเงิน ได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ ผ่านโทรศัพท์ทรูมูฟ โดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินกิจการธุรกิจบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์   และจากกรมสรรพากรในการเป็นตัวแทนรับชำระเงิน ยิ่งไปกว่านั้น  ทรู ยังพัฒนาการสื่อสารแบบสองทางผ่าน SMS, Internet Care Center / SMS  ซึ่งเป็นบริการด้านข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถาม แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของทรู  พื่ออำนวยความสะดวกและรองรับให้กลุ่มผู้พิการทางการได้ยินกว่า 2 แสนคนทั่วประเทศ ให้สามารถสอบถามข้อมูลปัญหาต่างๆ ได้โดยง่าย ผ่านเว็บไซต์ www.trueinternet.co.th


 


นายสุรเชษฐ์ เลิศสัจญาณ รักษาการนายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  “การสื่อสารสำหรับคนหูหนวกเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สำหรับการให้บริการการสื่อสารรูปแบบดังกล่าว ที่ทรู ผสมผสานและนำเสนอตรงความต้องการของผู้พิการทางการได้ยิน  จะเปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้สื่อสารกันอย่างทั่วถึง  โดยจะเป็นทั้งแหล่งรวบรวมข้อมูล และพบปะกันอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และสื่อสารกันอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลส่วนตัว กิจกรรม การบรรยาย สัมมนา อภิปราย ด้านการเรียน การสอน และเสริมสร้างทักษะของกลุ่มคนหูหนวก  รวมทั้ง เป็นแหล่งค้นหาข้อมูจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น และเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะผ่านทางสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ไปยังกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกประจำภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง จะส่งจดหมายแจ้งข่าวสารถึงคนหูหนวกโดยตรงเพื่อให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงอีกด้วย”


 


“กลุ่มทรู มีความเชื่อมั่นว่า   คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตมาจากการมีกันและกัน (True value of life comes from Togetherness) ที่ร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับสังคม   ซึ่งคุณค่านี้  เรามุ่งมั่นและยึดถือเป็นพันธกิจขององค์กรตลอดมา  ทรู ขอขอบคุณ สมาคมคนหูหนวกฯ ที่ให้ทรู ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการในสังคม  และกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  ในการดำเนินนโยบายและขยายโอกาสสำหรับผู้พิการกลุ่มต่างๆ ในสังคม   และเชื่อมั่นว่า  บริการการสื่อสารนี้   จะช่วยยกระดับความสามารถในการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทาง 


การได้ยิน ให้สามารถสื่อสารได้อย่างกว้างขวางและเสมอภาคยิ่งขึ้น  อีกทั้ง เป็นการขยายการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น  สามารถนำไปใช้ในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด” นายศุภชัยกล่าวในที่สุด

About Author

shyboy

shyboy

Partners