“สามารถเทลคอม” ประกาศขยายธุรกิจ ครองตำแหน่งผู้นำบริการสื่อสารไอซีทีครบวงจร

โดย shyboy | 23 กันยายน 2549 เมื่อ 01:20 น. | อ่าน 6
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายไพโรจน์ วโรภาษ (ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด(มหาชน) ร่วมแถลงข่าวขยายโครงสร้างสายธุรกิจ ICT Solutions ของกลุ่มสามารถ

21 กันยายน 2549 – นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายไพโรจน์  วโรภาษ (ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด(มหาชน) ร่วมแถลงข่าวขยายโครงสร้างสายธุรกิจ ICT Solutions ของกลุ่มสามารถ ซึ่งนำโดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการสื่อสารไอทีและโทรคมนาคมครบวงจรเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 5 ธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจเครือข่ายสื่อสาร (Network Services) ธุรกิจบริการรับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Integration) ธุรกิจบริการ ICT Outsourcing ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) และธุรกิจ IP Business พร้อมกับประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนสามารถเทลคอมจาก 600 ล้านบาท เป็น 720 ล้านบาท

About Author

shyboy

shyboy