ไมโครซอฟท์จับมือการเคหะแห่งชาตินำไอทีเข้าถึงชาวชุมชนการเคหะ มุ่งลดช่องว่างทางเทคโนโลยี

โดย shyboy | 12 กันยายน 2549 เมื่อ 17:53 น. | อ่าน 12
ประชาชนในชุมชนการเคหะจะได้รับโอกาสในการอบรมความรู้ด้านไอทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากรถห้องเรียนไอทีเคลื่อนที่


กรุงเทพฯ 12 กันยายน 2549  – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สังคมไอที เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่คนในชุมชนการเคหะฯ


 


โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สังคมไอทีเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ที่จะสร้างสรรค์โครงการที่ส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมเพื่อมุ่งลดช่องว่างทางเทคโนโลยีในประเทศไทยแห่แก่ประชาชนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี


 


นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า “การเคหะแห่งชาติมีความยินดีเป็น   อย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเพิ่มพูนทักษะทางด้านไอทีแก่ชาวชุมชนการเคหะฯ ที่มีอยู่กว่า 400,000 คนในปัจจุบัน โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สังคมไอทีจะเป็นโครงการที่นำความรู้ทางด้านไอทีตั้งแต่ทักษะขั้นพื้นฐานมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนการเคหะฯ ซึ่งจะเปิดโลกไอทีให้แก่พวกเขา ทั้งนี้ การมีทักษะทางด้านไอทีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำให้แก่ผู้คนในชุมชนการเคหะฯ และจะทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายได้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำอยู่ อันจะส่งผลไปสู่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในอนาคต”


 


ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์ และการเคหะแห่งชาติ บริษัท ไมโครซอฟท์ จะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้


·                            จัดให้มีการเรียนการสอนไอทีในห้องเรียนไอทีเคลื่อนที่แก่ชาวชุมชนการเคหะฯ ทั่วกรุงเทพฯ


·                            นำเสนอบทความเกี่ยวกับไอทีเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ชาวชุมชนการเคหะผ่านทางวารสารการเคหะแห่งชาติที่จัดพิมพ์ทุกๆ 3 เดือน


·                            มอบความรู้ทางด้านไอทีผ่านห้องสมุดชุมชนการเคหะแห่งชาติ


 


มร. แอนดรูว์ แม็คบีน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีความเชื่อมั่นว่าคอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ และถ้าเราสามารถจัดสรรให้คนไทยทุกครัวเรือนสามารถเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ได้ เราก็จะสามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยโดดเด่นขึ้นได้ในเวทีโลก ไมโครซอฟท์มีความรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะทำงานในการนำไอทีไปช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไทย”


 


ทั้งนี้ไมโครซอฟท์จะจัดให้มีห้องเรียนไอทีเคลื่อนที่ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งบรรจุระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ สตาร์ทเตอร์ เอดิชั่น สำหรับการเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยจะเดินทางไปมอบความรู้ด้านไอทีแก่ชาวชุมชนการเคหะฯ ทั่วกรุงเทพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ครั้งแรกได้เรียนรู้วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ และความรู้พื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังจะได้จัดให้มีกิจกรรมทางด้านไอทีต่างๆ ในชุมชนเพื่อสร้างความตระหนัก และความตื่นตัวในเรื่องเทคโนโลยีแก่เยาวชน และผู้คนในชุมชนด้วย


 

About Author

shyboy

shyboy