ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ พร้อมลุยตลาดอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ เน้นมาตรฐานชั้นนำเทียบระดับโลก พร้อมประกาศประกันคุณภาพบริการรายแรกในไทย

โดย Platform | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 21

กรุงเทพฯ วันที่ 24 สิงหาคม 2549: ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ สานต่อนโยบาย Convergence Lifestyle ของกลุ่มทรู สร้างชีวิตออนไลน์สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจของชาติให้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเป็นเกตเวย์ทางเลือกใหม่ เชื่อมต่อเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ อำนวยความสะดวกสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั้นนำของโลก ชูจุดเด่นมาตรฐานระดับโลก กล้ารับประกันคุณภาพบริการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย เตรียมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบไตรมาส 4 ปีนี้

นายนพปฎล เดชอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 2 จาก กทช. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท สกาย ออฟฟิศ จำกัด บริษัทในเครือของบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด และประกาศความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตที่รับประกันคุณภาพ ตลอดจนความเสถียรของระบบที่ให้ความมั่นใจว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ เตรียมงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท สำหรับการพัฒนาธุรกิจและระบบตามแผนเสนอที่ยื่นขอใบอนุญาตจาก กทช. สำหรับประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 2 พร้อมมั่นใจว่าในอนาคตอันใกล้ จะเกิดกลไกของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพและบริการ การกำหนดค่าบริการที่เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจะช่วยแก้ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

“บริการของ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด จะมีจุดเด่น 3 ประการ คือ ราคาที่ประหยัดกว่าเดิม ขีดความสามารถในการรองรับการใช้งานที่มีเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา และที่สำคัญคือคุณภาพการบริการมาตรฐานระดับโลก ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ประกาศรับประกันคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ด้วยมาตรฐานที่ตลาดระดับโลกให้การยอมรับ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจได้ว่า จะไม่ประสบปัญหาความล่าช้า หรือ ความไม่เสถียร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการลงทุนของลูกค้าที่ใช้บริการ ซึ่ง บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ ถือว่า นอกจากจะมีคุณภาพการให้บริการเทียบมาตรฐานโลกแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าในการให้บริการแก่ลูกค้าอีกด้วย” นายนพปฎล กล่าว

ดร. อโณทัย รัตนกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด กล่าวว่า การได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จาก กทช. ครั้งนี้ ทำให้ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด มีวงจรเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเป็นของตัวเอง เป็นผลให้มีศักยภาพที่จะให้บริการตรงแก่ลูกค้า และจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในไตรมาส 4 ของปี 2549 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ให้บริการ ISP ในประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีอยู่ 37 ราย โดย บริษัทฯ เตรียมให้บริการหลัก ๆ 4 บริการ คือ 1.บริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International IP Transit Service) 2.บริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (Domestic Internet Exchange Service) 3.บริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศผ่านเทคโนโลยี leased line (International Private Leased Circuit) และ 4.บริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศผ่านเทคโนโลยี MPLS (International IP VPN) ซึ่งมั่นใจว่า จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแน่นอน

“การเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด ในครั้งนี้ จะเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ แต่มีราคาประหยัดกว่าเดิม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง Convergence Solutions ที่กลุ่มทรูมุ่งมั่นสรรหา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มทรูที่จะเป็นผู้นำชีวิต Convergence Lifestyle ให้กับผู้ใช้บริการยุคใหม่ที่มีชีวิตออนไลน์ ทั้งในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานอย่างแท้จริง ” นายนพปฎล กล่าวสรุป

About Author

Platform

Platform

Partners