ฮัทช์นำยอดบริจาคของลูกค้าผ่านระบบ SMS สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ยามยาก สภากาชาดไทย

โดย Platform | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 11

จากเหตุการณ์อุทกภัยล่าสุดทางภาคเหนือ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด (ฮัทช์) ได้เชิญชวน ให้ลูกค้าร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการส่งข้อความ (SMS) มายังฮัทช์ ซึ่งยอดรวมของการบริจาคจากการส่ง SMS ภายในเวลา 3 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,920 บาท

นางทู-อาน นภาพร Vice President International Service & Marketing Retention บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด (ฮัทช์) เป็นตัวแทนของฮัทช์ มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับศาตราจารย์นายแพทย์ ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยฮัทช์ มีนโยบายช่วยเหลือสังคมด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ภายใต้โครงการ ฮํทช์ แคร์

About Author

Platform

Platform

Partners