ดีแทคเดินหน้าโครงการ “อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต” มุ่งใช้อินเทอร์เน็ตพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

โดย syndana | 17 สิงหาคม 2558 เมื่อ 23:22 น. | อ่าน 174

dtac8B0A2069โครงการอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิตจากดีแทคร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำเอาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์สร้างโอกาสให้เกษตรกรไทย ส่งเสริมให้พื้นที่ห่างไกลหรือในชนบทนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับอาชีพเกษตรกร

โครงการมีการนำเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ในรูปแบบโมบายอินเทอร์เน็ต โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลักในการเชื่อมต่อ สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือชุมชนเพื่อต่อยอดสู่การซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น FARMER INFO จากดีแทคและเว็บไซต์รักบ้านเกิด.คอม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer เต็มตัว

11911901_1665464230341945_1283659643_nโดยแอพลิเคชั่น FARMER INFO มียอดดาวน์โหลดแล้วกว่า 7 แสนครั้ง ช่วยให้รู้ถึงราคาซื้อขายของตลาดปัจจุบันแบบวันต่อวัน และเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนในการตั้งราคาต่อไป ทั้งนี้ dtac ได้ลงพื้นที่แรกเริ่มโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ และกำลังเร่งขยายสู่ทุกจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 5 ภาคของประเทศไทย โดยมีทีมงานเน็ตอาสาเป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะนำการใช้งานตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น โดยตั้งเป้าลงพื้นที่ให้ครอบคลุม 200 แห่งภายในปี 2558 นี้เอง

About Author

syndana

syndana

Partners