กสทช. รับทราบและยืนยันการคืนคลื่น 1800MHz จำนวน 4.8 MHz จาก CAT รวมเป็น 30 MHz เพื่อนำมาประมูล 4G

โดย shyboy | 17 กรกฎาคม 2558 เมื่อ 00:41 น. | อ่าน 21

IMG_7718กสทช. มีมติเห็นชอบการยืนยันการคืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ของ CAT จำนวน 4.8 MHz รวมจากของเดิมที่มี 25.2 MHz รวมเป็น 30 MHz เพื่อนำไปประมูล 4G ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ โดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมเคาะราคาเริ่มต้นในการประมูลที่ 13,920 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (16 ก.ค. 2558) ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบการยืนยันการคืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตามที่มติที่ประชุม กทค. ดังต่อไปนี้

1. รับพิจารณาเฉพาะหนังสือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ที่ยืนยันการคืนคลื่นความถี่ 1800 MHz ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ 4.8 MHz ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น

2. รับทราบและเห็นชอบการคืนคลื่นความถี่จำนวน 4.8 MHz เพื่อนำไปประมูลร่วมกับคลื่นความถี่เดิมจำนวน 25.2 MHz ที่สิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานแล้ว โดยรวมเป็นขนาดแถบคลื่นความถี่ 30 MHz และแบ่งเป็นชุดคลื่นความถี่ 2 ชุด ชุดละ 15 MHz เพื่อนำไปประมูล

3. กสทช. ปรับปรุงร่างประกาศราคาขั้นต่ำชุดคลื่นความถี่ขนาด 15 MHz เป็น 13,920 ล้านบาท แต่หากมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ราย จะปรับเป็นราคา 19,890 ล้านบาท)

4. กสทช. แจ้ง ICT เพื่อทำการเรียงคลื่นความถี่ (Spectrum Rearrangement) ย่าน 1800 MHz ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 กันยายน 2558 เพื่อให้ทันต่อกำหนดการยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูลซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 30 กันยายนนี้

ทั้งนี้ตามกรอบการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz จะเริ่มรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ในวันที่ 18 ก.ค. 2558 คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ไม่เกินวันที่ 26 ส.ค. 2558 หลังจากนั้นจะประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มารับเอกสารประกอบในการเตรียมการประมูล (รับซองประมูล) ได้ประมาณวันที่ 28 ส.ค.-28 ก.ย. 2558  และกำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ (ยื่นซองประมูล) ในวันที่ 30 ก.ย. 2558  จากนั้นคาดว่าจะสามารถพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายในช่วงระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-21 ต.ค. 2558  และจะสามารถประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติได้ในวันที่ 21 ต.ค. 2558 หลังจากนั้น มีการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกฎกติกาการประมูลให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลในช่วงระยะเวลาวันที่ 22 ต.ค.-10 พ.ย. 2558 ภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด  สำนักงาน กสทช. คาดว่าจะสามารถจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ได้ในวันที่ 11 พ.ย. 2558  และจะสามารถรับรองผลและประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้ภายในไม่เกินวันที่ 25 พ.ย. 2558 ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินประมูลและรับใบอนุญาตภายในเดือน ธ.ค. 2558

About Author

shyboy

shyboy

Partners