ดีแทคตรวจสอบอย่างเร่งด่วน หลังลูกค้าแจ้งปัญหาการใช้งานผ่าน กสทช.

โดย shyboy | 17 กรกฎาคม 2558 เมื่อ 09:08 น. | อ่าน 49

a68b176e7880c3568468fe7691ae0c9d_4ดีแทคไม่ได้นิ่งนอนใจ เดินหน้าตรวจสอบปัญหาคุณภาพการให้บริการ หลังจากมีลูกค้าบางรายร้องเรียนเรื่องสายหลุดผ่าน กสทช. พร้อมสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการลูกค้า เพิ่มพื้นที่การให้บริการ 3G/4G ครอบคลุมทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น

หลังจากกรณีที่ทาง กสทช. รายงานผลเรื่องคุณภาพการให้บริการ ที่ลูกค้าร้องเรียนเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ล่าสุดดีแทคได้ตรวจสอบแล้วพบว่าจากยอดร้องเรียนทั้งหมดตามที่แถลง มีข้อมูลที่ตรวจสอบถึงปัญหาที่แท้จริงจากผู้ใช้งานจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย แบ่งออกเป็น

1. ปัญหาจากอุปกรณ์มือถือที่ไม่รองรับเครือข่าย จำนวน 4 ราย จากจังหวัดปทุมธานี ระยอง ชลบุรี (ศรีราชา) และพิจิตร โดยทีมงานดีแทคได้ทำความเข้าใจและแนะนำมือถือรุ่นที่รองรับการใช้งานที่เหมาะสมแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

2. ปัญหาจากการใช้งานในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 1 ราย จากจังหวัดมหาสารคาม ทีมงานดีแทคได้ตรวจสอบพบว่าบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ใช้งานมีสัญญาณแต่เนื่องจากอยู่ช่วงปลายสัญญาณครอบคลุมจึงอาจทำให้บางครั้งประสบปัญหาการใช้งาน ทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสัญญาณ (วอล์คเทสต์) อีกครั้ง และจะปรับทิศทางคลื่นจากเสาสัญญาณให้ครอบคลุมบริเวณใช้งานโดยจะแก้ไขแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

3. ปัญหาจากการใช้งานภายในอาคารที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน จำนวน 2 ราย จากจังหวัดกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ โดยทีมงานดีแทคได้จัดอุปกรณ์เพิ่มสัญญาณบริเวณที่พักอาศัยให้ลูกค้าที่ร้องเรียนจากจังหวัดกรุงเทพฯ เรียบร้อยโดยจะส่งทีมงานติดตั้งไปตรวจสอบอุปกรณ์อีกครั้ง สำหรับลูกค้าที่ร้องเรียนจากสมุทรปราการ ทีมงานดีแทคพบว่าเป็นกรณีการใช้มือถือภายในโรงงาน ซึ่งดีแทคได้มีการดำเนินงานติดต่อประสานงานกับทางเจ้าของโรงงานอยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลทางดีแทคจะติดตามเรื่องการเจรจาและขออนุญาตในการเพิ่มสัญญาณต่อไป

จากข้อมูล กสทช. ถือว่าเป็นการร่วมมือกันในมิติใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งจาก กสทช. ประชาชน และผู้ให้บริการมือถือ ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดได้เร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าลูกค้ายิ่งบอกข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้ติดต่อกลับได้สะดวกรวดเร็ว เช่น ลักษณะปัญหาการใช้งาน หมายเลขการใช้งานที่มีปัญหา (ที่ติดต่อกลับสอบถามเพิ่มเติมได้) บริเวณที่พบปัญหา วันและเวลา ดีแทคเชื่อมั่นว่าจะยิ่งนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง รวมถึงเสริมความแข็งแกร่งของการให้บริการในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไป พร้อมกับเป็นการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับลูกค้าอีกด้วย

About Author

shyboy

shyboy

Partners