True แจ้งมติบอร์ดไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz รอบสอง มั่นใจมีคลื่นเพียงพอ

โดย RingRangRung | 17 พฤษภาคม 2559 เมื่อ 11:38 น. | อ่าน 13

12376853_1265620513466324_99234629465139893_nบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ True ได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าทางคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีมติไม่เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 900 MHz รอบที่สอง วันที่ 27 พฤษภาคมนี้

ตามเอกสารได้ชี้แจงว่า ในที่ประชุมของ คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติไม่เข้าร่วมการประมูลดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีคลื่นความถี่ครบถ้วนและเพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว ทั้งคลื่นที่เป็นย่านความถี่สูงอย่าง 1800 MHz และ 2100 MHz กับ คลื่นที่เป็นย่านความถี่ต่ำอย่าง 850 MHz ภายใต้ CAT Telecom และ 900 MHz รวมกันมีปริมาณคลื่นความถี่มากถึง 55 MHz ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทั้ง 2G , 3G และ 4G ได้อย่างสมบูรณ์

อีกทั้งการไม่เข้าร่วมประมูลในรอบนี้ จะสะท้อนความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตาม Link

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners