4G LTE แพร่หลายมากขึ้น คลื่น 1800 ได้รับความนิยมสูงสุด

โดย iSkyline | 17 มกราคม 2556 เมื่อ 17:45 น. | อ่าน 19

มีรายงานข้อมูลจาก Global mobile Suppliers Association ได้ระบุถึงความคืบหน้าของการใช้งานระบบ 4G LTE ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขวบปีที่ผ่านมา โดยในตอนนี้นั้นมีข้อมูลระบุว่าผู้ให้บริการเครือข่าย 144 รายจาก 66 ประเทศ นั้นเริ่มติดตั้งและให้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงชนิดนี้แล้ว และเฉพาะเพื่มขึ้นในปี 2012 อย่างเดียวนั้นอยู่ที่ 97 เครือข่ายและเติบโตมากขึ้นใน 37 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนั้น GSA ยังได้คาดการณ์ล่วงหน้าอีกด้วยว่าหากทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีจนถึงสิ้นปีนี้ น่าจะมีตัวเลขของผู้ให้บริการเครือข่ายอย่างน้อย 234 รายใน 83 ประเทศ สำหรับในส่วนของคลื่นที่ได้รับความนิยมในการใช้งานที่สุด ได้แก่คลื่น 1800 (band III) ซึ่งผู้ให้บริการเลือกใช้กันกว่า 58 รายมีสัดส่วนอยู่ที่ 40 เปอร์เซ็นต์ และอันดับที่สองได้แก่คลื่นความถี่ 2600 (band VII)

ที่มา: GSA

About Author

iSkyline

iSkyline

Partners