ทรู ร่วมยกระดับมาตรฐานสถาบันการศึกษา เสริมศักยภาพบริหารจัดการครบวงจรด้วย Smart Education Solution พร้อมนำเสนอ Smart Card สานสายใยโรงเรียน-เด็ก-ผู้ปกครอง

โดย Platform | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 32

กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2549 : ทรู พัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษา นำเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่ม มาผสานเป็นบริการ Smart Education Solution ระบบบริหารจัดการ ด้านการศึกษาแบบครบวงจรสำหรับทุกระดับชั้น เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานภายในให้สะดวก รวดเร็ว โดยเชื่อมต่อข้อมูลและระบบการสื่อสารเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมนำเสนอ Smart card บัตรเพียงใบเดียว ซึ่งใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ มาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน – นักเรียน – ผุ้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสาร เข้าใจระบบการศึกษา และมั่นใจความปลอดภัยของบุตรหลาน ในโลกยุคดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น

นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ ผู้อำนวยการ SME Solution บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “ทรู ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจรเพื่อธุรกิจ SME ได้พัฒนาและเปิดตัว Smart Education Solution ระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบครบวงจร เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการศึกษาแก่ทุกสถาบัน โดยใช้ ระบบ E-document หรือการจัดการเอกสารในรูปแบบอีเล็คทรอนิคส์ ช่วยลดความสิ้นเปลืองของกระดาษ ลดความยุ่งยากทางด้านจัดเก็บเอกสาร รักษาคุณภาพของเอกสารให้สามารถมีอายุได้ยืนนาน รวมทั้งง่ายต่อการจัดส่งเอกสารไปยังปลายทางผ่านใช้ระบบ Internet/Intranet และระบบ MIS (Management Information System) หรือการบริหารและจัดการการทำงานต่างๆ ภายในสถาบันการศึกษา ผ่านช่องทาง Internet/Intranet ไม่ว่าจะเป็นระบบด้านบุคลากร บัญชี การเงิน งบประมาณ การเบิกจ่าย การจัดซื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เชื่อมต่อระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งภายในและนอกสถาบันผ่านทั้งระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ SMS ระบบเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่าย Leased line/Gigabit Ethernet ซึ่งสร้างความมั่นใจในเรื่องของ การสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ภายในสถาบัน เน้นความปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติเพื่อการศึกษา (IVR) และระบบการตรวจตรา ป้องกันอันตราย โดยใช้กล้องวงจรปิด ในการสอดส่องดูแล ที่ทำให้สามารถบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้วยความมั่นใจ”

โซลูชั่นนี้ยังเติมเต็มเรื่องของความห่วงใยของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กระดับชั้นอนุบาล/ประถม ซึ่งต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องจากจะครอบคลุมการใช้ประโยชน์ Smart Card ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นบัตรที่สามารถใช้บันทึกรายละเอียดการใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ลงในบัตรเดียว ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เด็กขึ้นรถโรงเรียน เข้าออกโรงเรียน และกลับถึงบ้าน ทุกขั้นตอนจะมีบริการ SMS แจ้งไปยังผู้ปกครองให้รับทราบ รวมทั้งระบบจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้โรงเรียนทราบการมาเรียนของนักเรียน พร้อมกับใช้เป็นบัตรข้อมูลประจำตัวนักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บัตรดังกล่าวในลักษณะ Debit Card ให้กับเด็กเพื่อใช้ซื้ออาหารและสินค้าในโรงเรียนแทนเงินสด ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นอกเหนือจากการชำระเงินทางมือถือผ่านบริการทรูมันนี่ เพื่อช่วยป้องกันอันตรายหรือโอกาสในการใช้เงินในทางที่ไม่เหมาะสม โดยผู้ปกครองสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลต่างๆ กับสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว อีกทั้งผู้ปกครองยังสามารถดูความเคลื่อนไหวของเด็ก ผ่านเว็บไซต์ หรือมือถือได้ตลอดเวลา

ยิ่งไปกว่านั้น ยังอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถเลือกวิชาเรียนต่าง ๆ ได้ล่วงหน้า และชำระเงินลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต หรือระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ พร้อมได้รับใบเสร็จทันที โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เข้ามาที่สถาบันเพื่อลงทะเบียน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ระบบ E-learning การเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อค้นคว้าหาความรู้แบบไม่จำกัดสถานที่ จึงไม่พลาดโอกาสสำคัญในการเรียนรู้แม้ว่าจะไม่ได้เข้า ชั้นเรียนก็ตาม

“บริการ Smart Education จากทรู จะเชื่อมโยงและพัฒนาระบบการจัดการต่างๆ ระหว่างสถาบันการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และสถาบันครอบครัวเข้าหากันแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ซึ่งทรู มุ่งเน้นที่จะสรรหาโซลูชั่นใหม่ๆ มารองรับความต้องการของสถาบันการศึกษา อันเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และทำงานสบายอย่างแท้จริง” นายศิริพจน์ กล่าวสรุป

About Author

Platform

Platform

Partners