ฮัทช์มอบบริการ “โทรติดง่าย ทั้งวัน ทุกเครือข่าย” ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

โดย Platform | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 8

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบโทรศัพท์มือถือโมโตโรล่ารุ่น W200 จำนวน 40 เครื่อง พร้อมมูลค่าโทรเป็นเวลา 12 เดือน จากนางกุลยา ศิรินาวิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดโพสต์เพดและพรีเพด บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด ทั้งนี้การมอบโทรศัพท์มือถือ เป็นส่วนหนึ่งของการนำบริการของฮัทช์ที่ “โทรติดง่าย ทั้งวัน ทุกเครือข่าย” ไปมอบให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ที่จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารตลอดเวลา นอกจากค่าโทรที่ฮัทช์มอบให้ตลอด 12 เดือนแล้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ ยังสามารถโทรถึงกันภายในเครือข่าย ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการโทรภายในเครือข่ายของฮัทช์นั้นมีอัตราการโทรติด 99 เปอร์เซ็นต์และอัตราเฉลี่ยของการโทรติดข้ามเครือข่ายสูงถึง 93 เปอร์เซ็นต์

จากการที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วไปกำลังประสบปัญหาการโทรไม่ติด ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้โทรศัพท์มากที่สุด บริการจากฮัทช์จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดี

About Author

Platform

Platform