ดีแทคขอหยุดการรับ SMS จากระบบทรูมฟเป็นการชั่วคราว

โดย Platform | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 18

ดีแทครายงานว่าตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมาของวันที่ 12 กรกฎาคม ลูกค้าดีแทคเป็นจำนวนมากได้รับข้อความจากระบบทรูมูฟโดยมีใจความสำคัญว่า “โหวต AF3 ผ่านระบบทรูมูฟเพียง 3 บาทเท่านั้น แลกซื้อซิมเพียง 1 บาทที่ทรูช้อป และ เซเว่นอีเลฟเว่น ” โดยข้อความมีเจตนาเชิญชวนให้ลูกค้าดีแทคเปลี่ยนไปใช้บริการทรูมูฟโดยตรง โดยบริษัทเห็นว่า วิธีการดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่น จากลูกค้าและธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ในเบื่องต้นบริษัทไม่สามารถคาดถึงจำนวนข้อความที่ส่งเข้ามาและไม่สามารถหยุดยั้งข้อความดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระงับการรับข้อความ ที่ส่งมาจากระบบทรูมูฟ เป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะมีการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว ดีแทคได้มีการติดต่อ กับทาง ยูบีซี และแจ้งกลับว่า เป็นสิทธิของ ยูบีซี และ ทรูมูฟ ที่จะทำได้และบริษัท จึงได้ติดต่อไปทางทรูมูฟ แต่ยังไม่สามารถได้รับคำชี้แจงอย่างชัดเจน ดังนั้นดีแทคจึงต้องหามาตรการ เพื่อลดผลกระทบชั่วคราว และได้หารือกับ กทช. เพื่อร่วมหามาตรการการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ดีแทค พร้อมที่จะเปิดรับ SMS ที่ส่งมาจากระบบ ทรูมูฟ โดยทันทีเมื่อได้รับคำชี้แจงหรือมีการเจรจาระหว่างกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

**************************************************************

ล่าสุดเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม ผู้บริหารจากทรูมูฟและดีแทคได้มีข้อสรุปว่า ทางทรูมูฟจะยกเลิกการส่ง SMS ไปหาลูกค้าในข้อความดังกล่าว และขออภัยทางดีแทคที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทางดีแทคจึงเปิดระบบการรับ SMS จากทรูมูฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

About Author

Platform

Platform

Partners