ไมโครซอฟท์ เชิญนักเรียนส่งผลงานด้านไอทีเข้าประกวดชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท ในโครงการ “Microsoft IT Youth Challenge 2006”

โดย Platform | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 24

26 มิถุนายน 2549 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโครงการ “ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2006 – Microsoft IT Youth Challenge 2006” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทย มีความสนใจและใฝ่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านไอทีแก่เยาวชนไทย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดของไมโครซอฟท์ภายใต้ชื่อ Partners in Learning ซึ่งมีเป้าหมายในการลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีเพื่อมุ่งไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานการสร้างสรรค์ด้านไอทีเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 100,000 บาท และถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคมศกนี้

รายละเอียดของการรับสมัครผลงานนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ““ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2006 – Microsoft IT Youth Challenge 2006” มีดังนี้
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ส่งผลงานรูปภาพที่พัฒนาด้วยโปรแกรม “Microsoft Paint” ภายใต้หัวข้อ “Abstract Picture หรือภาพศิลปะ” ความยาวขนาด 1 หน้ากระดาษ A4
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ส่งผลงานคลิปวิดีโอที่พัฒนาด้วยโปรแกรม “Microsoft Movie Maker” ภายใต้หัวข้อ “Health & Wellness” ความยาว 1-3 นาที
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ส่งผลงานที่พัฒนาด้วยโปรแกรม “Microsoft Excel” ภายใต้หัวข้อ “เกมส์คณิตศาสตร์”
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ส่งผลงานออกแบบเว็บที่พัฒนาด้วยโปรแกรม “Microsoft Front Page” ภายใต้หัวข้อ “Learning Science” ในสาระวิชา วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบแรก และประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซต์ www.pil.in.th ในวันที่ 29 กันยายน 2549 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมป์เยาวชน เพื่อเรียนรู้ การพัฒนาสร้างสรรค์งานด้านไอทีก่อนการประกวดในรอบถัดไป ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2549 ที่คุณกนกวรรณ ชัยวังเย็น บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 90/25 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2636-8286-7 ต่อ 118 โทรสาร 0-2267-8409 อีเมล์ Info@absolutealliances.com

About Author

Platform

Platform

Partners