รัฐบาลไอร์แลนด์เลิกใช้ BlackBerry แทนที่ด้วย iPhone / Android

โดย iSkyline | 16 ธันวาคม 2555 เมื่อ 15:34 น. | อ่าน 26

เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของราชการที่ตัดสินใจเลิกใช้บริการของ BlackBerry ไปอีกหนึ่งรายสำหรับรัฐสภาของประเทศไอร์แลนด์ (House of the Oireachtas) โดยให้เหตุผลว่าเป็นนโยบายในการตัดลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของ BlackBerry Enterprise Server ที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองในยามที่ประเทศกำลังประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง โดยหลังจากนี้ต่อไปมีนโยบายออกมาก็ได้มีการเปลี่ยนไปจาก iPhone หรือมือถือ Android ที่สนับสนุนการใช้งานแทน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายแยกในส่วนของค่าบริการแยกในส่วนของ Server

โดยหลังจากนี้ต่อไปทางรัฐบาลจะพิจารณาเลือกใช้ iPhone หรือ Android smartphone ขึ้นมาสนับสนุนการใช้งานแทน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายแยกในส่วนของค่าบริการแยกในส่วนของ Server ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแบบรายปี เฉกเช่นการใช้งานของ BlackBerry นอกจากนั้นทางรัฐสภานี้ก็ยังสั่งระงับแผนการสั่งซื้อ iPad เนื่องจากมีราคาแพงเกินไป แต่จะร่วมมือกับทาง Vodafone ในการจัดซื้อต่อไป

ในทรรศนะผู้เขียน : เราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างเริ่มมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ smartphone / tablet ภายในหน่วยงานเพื่อรองรับการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา: Phone Arena

About Author

iSkyline

iSkyline

Partners