ผู้บริหารเดอะ ไวท์สเปซ ผู้ให้บริการ “ซิมเพนกวิน” เยี่ยมคารวะรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท โทรคมนาคม

โดย RingRangRung | 16 มิถุนายน 2559 เมื่อ 17:55 น. | อ่าน 202

Penguin Sim - CATดร.ชัยยศ จิรบวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด ผู้ให้บริการ “ซิมเพนกวิน”  พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงความขอบคุณในฐานะผู้ผลักดันให้เกิดธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือน หรือ MVNO ในประเทศไทย และให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค

ในภาพ (จากซ้ายไปขวา):

  • วัชรพงษ์ ศิริพากย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย สื่อสารการตลาด บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด
  • ผศ. อภิเนตร อูนากูล กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • ดร. ชัยยศ จิรบวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด
  • ปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด
  • อัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners