“ดีแทค” ผุดแอป dtac Family Care ผู้ช่วยกรองเนื้อหาสำหรับพ่อแม่ยุคดิจิทัล

โดย Bluecosmos | 16 มีนาคม 2560 เมื่อ 11:57 น. | อ่าน 60

dtacfamilycare“ดีแทค” เปิดตัวแอปพลิเคชัน dtac Family Care ผู้ช่วยยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการ Safe Internet เพื่อเป็นตัวช่วยผู้ปกครองคัดกรองเนื้อหา ควบคุมการเล่นอินเทอร์เน็ตของลูก หลังพบสถิติเด็กเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในรอบ 5 ปี และกว่าครึ่งมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกวัน

dtacfamilycare3 (2)

แอปพลิเคชัน dtac Family Care เป็นการพัฒนาร่วมกันกับ Smith Micro Software Inc (SMCI) ผู้ผลิตซอฟท์แวร์สัญชาติอเมริกัน โดยมี 6 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การดูแลการใช้งานแอปพลิเคชัน, ดูแลการใช้งานโทรออกและรับสาย, สัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS), การติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์, สร้างพื้นที่ปลอดภัย และการติดตามโทรศัพท์กรณีสูญหาย

dtacfamilycare5

กลุ่มเป้าหมายของแอปจะเป็น ผู้ปกครองช่วงอายุระหว่าง 30-50 ปี ที่มีบุตรอายุราว 6-15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเอง และเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง ต้องการพื้นที่ส่วนตัว

จากผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เด็กอายุระหว่าง 6-14 ปี มีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น จาก 35.9% ในปี53 เป็น 61.4% ในปี59 โดยในกลุ่มเด็กที่ใช้อินเทอร์เน็ต 51.6% มีการใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งและ 47.4% ใช้ทุกวัน ขณะที่ระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงต่อวัน

dtacfamilycare4

ขณะที่สถานที่ที่เด็กเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ โรงเรียน 82.8% สถานที่ต่างๆ 58.2% และบ้าน 48.4% นอกจากนี้ เด็กอายุ 6-14 ปี เสพเนื้อหาผ่านคอมพิวเตอร์เป็นอันดับ 1 ที่ 83.3% ตามด้วยสมาร์ทโฟนที่ 59% และแท็บเล็ต 18.1% โดยมีกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่อง ความบันเทิง ฟังเพลง ดูยูทูป ตามด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์ค อัพโหลดรูปภาพ ค้นหาข้อมูล การศึกษา รับส่งอีเมล และโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP)

โดยตัวแอปพลิเคชัน dtac Family Care จะฟังก์ชันการใช้งานหลักดังนี้

  • ดูแลการใช้งานโทรศัพท์ ด้วยการควบคุมการโทร และการใช้แอพพลิเคชั่น โดยสามารถระบุเวลาในการใช้งานหรือกำหนดเบอร์ที่สามารถติดต่อได้
  • ดูแลการใช้งานโทรศัพท์ ด้วยการควบคุมการโทร และการใช้แอพพลิเคชั่น โดยสามารถระบุเวลาในการใช้งานหรือกำหนดเบอร์ที่สามารถติดต่อได้
  • ติดตามความปลอดภัยด้วยระบบระบุตำแหน่งที่อยู่แบบ Real-time
  • สร้างขอบเขตพื้นที่ปลอดภัย โดยหากสมาชิกในครอบครัวออกหรือเข้าพื้นที่ปลอดภัย ระบบจะส่งข้อความแจ้งทุกคนในครอบครัว
  • ส่งสัญญาณฉุกเฉินให้สมาชิกทุกคน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
  • ติดตามโทรศัพท์ที่สูญหาย หรือป้องกันข้อมูลจากระยะไกล

สำหรับแแอปฯจะเปิดตัวให้ลูกค้าดีแทค ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงินได้ทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน และจะมีการคิดค่าบริการที่ 59 บาทต่อเดือน สำหรับลูกค้า Share Package ใช้บริการฟรีตลอดอายุแพ็กเกจ ในกลุ่มของ Blue Member ใช้บริการฟรี 12 เดือน โดยสามารถดาวน์โหลดแอปฯได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android ครับ

About Author

Bluecosmos

Bluecosmos

Partners