ภาคเอกชนและองค์กรสาธารณะผนึกกำลังต่อต้านการค้าแรงงานมนุษย์

โดย Platform | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 15

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมพลังภาคเอกชน และองค์กรสาธารณะเพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาที่ท้าทายในเรื่องการค้ามนุษย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังประกาศมอบการสนับสนุนภายใต้โครงการ Unlimited Potential มูลค่ากว่า 9 ล้าน 2 แสนบาท หรือ 240,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อต่อต้านการค้าแรงงานมนุษย์ที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบการสนับสนุนแก่มูลนิธิกระจกเงา โดยทางมูลนิธิฯ จะเป็นผู้ให้การอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สตรีและเยาวชนในภาคเหนือของประเทศไทยผ่านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเพื่อค้าแรงงานผิดกฎหมาย การสนับสนุนนี้ยังรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วย

“เรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่บริษัทไมโครซอฟท์ได้ก้าวเข้ามาแสดงบทบาทผู้นำในการริเริ่ม และดำเนินการเพื่อให้การสนับสนุนกับปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญยิ่ง” นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ประธานมูลนิธิ กระจกเงากล่าว “ผมเล็งเห็นว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศจะทำให้บุคคลที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการได้รับการจ้างงาน ซึ่งจะส่งผลให้เขาไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้ถูกล่อลวงได้”

มูลนิธิกระจกเงาร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นพันธมิตรอีก 6 รายจะขยายโครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทั่วภาคเหนือของประเทศไทย และนำเสนอการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ของประเทศไทย รวมถึงในกรุงเทพฯ อีกด้วย

มร. ราล์ฟ แอล. บอยซ์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริการประจำประเทศไทยกล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานที่ทำงานด้านสาธารณะเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เนื่องจากเหยื่อส่วนใหญ่จะถูกล่อลวงด้วยการให้สัญญาว่าเหยื่อจะมีงานทำ ซึ่งการสนับสนุนของไมโครซอฟท์ภายใต้โครงการ Unlimited Potential นี้ จะช่วยให้เหยื่อและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเพิ่มทักษะให้กับตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านไอซีที และทักษะการเรียนรู้ด้านการดำเนินชีวิต ซึ่งความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ในจุดนี้ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่องค์กรธุรกิจจะสามารถช่วยนำความเป็นผู้นำ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรขององค์กรมาช่วยแก้ปัญหาสังคมได้”

โดยรวมแล้ว โครงการนี้จะฝึกอบรมคนกว่า 1,500 คนในปีแรก และจะเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็น 13,000 คนภายในระยะเวลาสามปี

มร. แอนดรูว์ แม็คบีน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเข้าไปดำเนินการกับปัญหาเรื่องการค้าแรงงานมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเป็นความท้าทายอันใหญ่หลวง ซึ่งไมโครซอฟท์ไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง เราอยากเรียกร้องให้หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ มาร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับปัญหาเกี่ยวกับการค้าแรงงานมนุษย์ด้วยการช่วยเหลือคนที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของปัญหานี้

“โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะส่งเสริมให้ผู้คนได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า เพิ่มทักษะให้แก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขานำไปใช้ในอนาคตที่เทคโนโลยีจะกลายเป็นตัวผลักดันสำคัญ ไมโครซอฟท์เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะสร้างความแตกต่างที่ดีกว่าให้แก่ประชาชนไทยนับพันคน” มร. แอนดรูว์ กล่าว

การดำเนินโครงการนี้ในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของการให้ทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ Unlimited Potential ของไมโครซอฟท์จำนวนกว่าหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐแก่ 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งนอกจากการให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแล้ว ไมโครซอฟท์ยังจัดหาหลักสูตรการอบรม Unlimited Potential ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ และมีการแปลถึง 10 ภาษาเพื่อนำไปใช้ในภูมิภาคนี้แล้ว

ภายใต้ทุนสนับสนุนจากไมโครซอฟท์ครั้งนี้ จะมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจำนวนอย่างน้อย 74 ศูนย์ได้รับการสนับสนุนในอีกสามปีข้างหน้า และจะมีคนจำนวนกว่า 135,000 คนที่ได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะด้านไอซีที

การริเริ่มนี้มุ่งเน้นที่จะใช้จุดแข็งของโครงการหลายๆ โครงการของไมโครซอฟท์ในการเข้าไปสนับสนุนการจัดการกับประเด็นที่ซับซ้อนในเรื่องของการค้ากำไรและการล่วงละเมิด โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความพยายามในระดับประเทศและในระดับนานาชาติในการหยุดยั้งปัญหาการค้าแรงงานมนุษย์ ซึ่งการริเริ่มนี้ไมโครซอฟท์ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และพันธมิตรอื่นๆ รวมถึงการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู้ การป้องกัน การบังคับใช้กฎหมาย และโครงการอื่นๆ ที่บูรณาการเข้าด้วยกัน

ภาคเอกชน และองค์กรธุรกิจที่มีความสนใจ และมีศักยภาพที่จะสามารถสนับสนุนการต่อต้านการค้าแรงงานมนุษย์ กรุณาติดต่อบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่ thailand@microsoft.com

About Author

Platform

Platform

Partners