ทรู คว้ารางวัล ‘บริษัทที่มีศักยภาพเชิงแข่งขันโดดเด่นที่สุดในเอเชีย’ 3 ปีซ้อน

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 12

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ‘บริษัท ที่มีศักยภาพเชิงแข่งขันโดดเด่นที่สุดในเอเชีย’ จากการประกาศรางวัลเทเลคอม เอเชียอะวอร์ด ประจำปี 2549 โดยทรูได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มทรู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กรที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งในตลาดสื่อสารโทรคมนาคมไทย จึงทำให้ทรูได้รับรางวัลดังกล่าว”

“บริษัทฯ มีความยินดีและนับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งการได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและความสำเร็จของทรู ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันระหว่างลูกค้าของทรูและพนักงานทั้งหมด”

“ทรูวางกลยุทธ์ในการพัฒนาการเติบโตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารครบวงจร เป็นผู้นำตลาดในการให้บริการแบบคอนเวอร์เจ้นท์ และมุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งการผสมผสานบริการต่างๆ ของกลุ่มทรู ไม่ว่าจะเป็น บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โทรศัพท์พื้นฐาน รวมทั้ง ยูบีซี ทรู ซึ่งเป็นบริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก เข้าด้วยกัน จะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันด้วยการนำเสนอบริการที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุด โดยมิได้แข่งขันกันด้วยราคาเพียงอย่างเดียวและยังสามารถส่งมอบบริการอันหลากหลายให้แก่ลูกค้าได้อย่างโดดเด่นและเหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่น”

ทรูได้รับคัดเลือกให้เป็น ‘บริษัทที่มีศักยภาพเชิงแข่งขันโดดเด่นที่สุดในเอเชีย’ โดยพิจารณาจากสถานภาพทางการเงิน ความเป็นผู้นำในตลาด นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี และความเป็นบรรษัทภิบาล ส่วนองค์กรอื่นที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าแข่งขันในรางวัลเดียวกันนี้ ได้แก่ Maxis Communications Bhd. จากประเทศมาเลเซีย และ Singtel Optus Pty. Ltd จากประเทศออสเตรเลีย

การคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัล จะพิจารณาจากความแข็งแกร่งทั้งในด้านพื้นฐานการเงิน การตลาด และเทคโนโลยีผ่านการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน และการประเมินผลโดยคณะกรรมการทั้งสิ้น 18 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะวิจัยของ International Data Center (IDC) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการวิจัยและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก ประกอบกับข้อมูลจากการวิจัยภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและการวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัทต่างๆ

ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียทุกราย มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลนี้ด้วยกันทั้งสิ้น โดยทรูเป็นผู้ให้บริการไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อ และยังคงเป็นผู้ให้บริการไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลเทเลคอมเอเชีย อะวอร์ด ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม แห่งเอเชีย ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา

เทเลคอมเอเชีย เป็นกลุ่มสำนักพิมพ์ด้านโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้จัดพิมพ์นิตยสาร เทเลคอม เอเชีย นิตยสารไวร์เลส เอเชีย นิตยสารเทเลคอม ไชน่า และเป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.telecomasia.net ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วภูมิภาค โดย สื่อต่างๆ ทั้งหมดนี้มีผู้อ่านรวมกันกว่า 108,000 ราย

About Author

mchaw

mchaw

Partners