ฟิทช์ปรับเพิ่มอัตราเครดิตของดีแทค พร้อมทั้งเพิกถอนเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นบวก

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 16

20 เมษายน 2549 – บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-term Foreign Currency Issuer Default Rating) ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ขึ้นมาที่ระดับ ‘BB+’ จาก ‘BB’ และปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของบริษัทขึ้นมาที่ระดับ ‘A(tha)’ จาก ‘A-(tha)’ พร้อมทั้งเพิกถอนอันดับเครดิตทั้งสองจากเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นบวก โดยอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและภายในประเทศระยะยาวมีแนวโน้มเสถียรภาพ นอกจากนี้ ฟิทช์ยังได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-term Rating) ขึ้นมาที่ระดับ ‘F1(tha)’ จาก ‘F2(tha)’

การปรับเพิ่มอันดับเครดิต ของดีแทคอยู่บนพื้นฐานจากการที่ฟิทช์เล็งเห็นว่าการที่กลุ่มเทเลนอร์เพิ่มการลงทุนในดีแทคแสดงให้เห็นถึงระดับความเชื่อมั่นและความพร้อมในการสนับสนุนที่เทเลนอร์มีเพิ่มขึ้นในบริษัทซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ดีแทคมีความยืดหยุ่นทางการเงินที่สูงขึ้นและมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการลดระดับหนี้สินในอนาคต นอกจากนี้การปรับเพิ่มเครดิตในครั้งนี้ยังสืบเนื่องจากผลดำเนินงานของดีแทคที่สามารถดำรงสถานะทางการเงินได้อย่างมั่นคง นอกจากนึ้ ดีแทคยังมีนโยบายที่จะลดระดับหนี้สินของบริษัทอย่างต่อเนื่องในอนาคต

นอกจากนี้เมื่อเดือนมีนาคม 2549 มูดี้ส์ยังได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของดีแทคจากเดิม Ba2 เป็น Ba1 และมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต และในเดือนมกราคม สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ ยังคงอันดับความน่าเชื่อของดีแทคไว้ที่ BB+ ส่วนแนวโน้มมีเสถียรภาพ.

About Author

mchaw

mchaw

Partners