“สามารถ” รุกธุรกิจพลังงานเต็มตัว จับมือ “ปูนซิเมนต์ไทย” เดินหน้าธุรกิจโรงไฟฟ้าที่กัมพูชา

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 68

สามารถคอร์ป กรุยทางสู่ธุรกิจพลังงานเต็มตัว ทุ่มเงินกว่า 850 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้ากัมปอต เพื่อป้อนโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของเครือซิเมนต์ไทยที่ประเทศกัมพูชา ภายใต้สัญญา 10 ปี สร้างรายได้กว่า 2,400 ล้านบาท

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้ากัมปอต (Kampot) ในประเทศกัมพูชาว่า จากวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทสามารถในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมเทคโนโลยีรอบด้าน ไม่จำกัดเพียงแค่ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทฯ จึงได้ศึกษาและวางแผนที่จะเข้าสู่ธุรกิจทางด้านพลังงานเป็นเวลากว่าปี ดังนั้นการเซ็นสัญญาจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าเพื่อป้อนให้กับโรงงานกัมปอตซิเมนต์ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตปูนซีเมนต์แห่งแรกในประเทศกัมพูชาของเครือซิเมนต์ไทย ครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญของ “สามารถ”ในเข้าสู่ธุรกิจพลังงานอย่างจริงจัง

นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ได้กล่าวว่าการเซ็นสัญญากับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก การที่เครือซิเมนต์ไทยได้ร่วมลงทุนกับ Khaou Chuly Group ของประเทศกัมพูชา ในการจัดตั้งบริษัท Kampot Cement Company Limited (KCC) เมื่อปี 2548 เพื่อดำเนินการผลิตปูนซีเมนต์สำหรับรองรับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ตลอด 24 ชั่วโมงจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมากและมีความเสถียรสูง ( Reliability ) แต่ในประเทศกัมพูชายังขาดแคลนไฟฟ้าและไม่มีระบบเครือข่ายสายส่งที่จะเข้าถึงโรงงานกัมปอตซิเมนต์ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงพนมเปญประมาณ 140 กม. ได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าขึ้นใช้เอง ดังนั้นบริษัทกัมปอตซิเมนต์จึงได้มองหาพันธมิตรผู้มีศักยภาพเพียงพอในการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าดังกล่าว และด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีประกอบกับประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถในประเทศกัมพูชากว่า 10 ปี จึงเป็นที่มาในการบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าเพื่อป้อนให้กับโรงงานของ ปูนซิเมนต์ไทยครั้งนี้

นายวัฒน์ชัยกล่าวเสริมว่า “ในการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าครั้งนี้ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือสามารถที่ดำเนินธุรกิจทางด้านศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา ได้จัดตั้งบริษัท Kampot Power Plant ขึ้นเพื่อบริหารและดำเนินการผลิตไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตรวม 23,000 กิโลวัตต์ ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว เราได้ว่าจ้างบริษัท Wartsila จากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศกัมพูชามาเป็น Contractor รับผิดชอบการก่อสร้างโรงงาน จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนฝึกอบรม โดยจะใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงานประมาณ 22 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 850 ล้านบาท พร้อมส่งมอบกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงานกัมปอตซีเมนต์ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2007 เป็นต้นไป และตลอดอายุสัญญา 10 ปี คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 2,400 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะได้จากการดำเนินโครงการนี้ นอกเหนือจากรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวแล้ว ยังรวมถึงการสั่งสมประสบการณ์ซึ่งจะเป็นรากฐานที่แข็งแรงในการขยายธุรกิจพลังงานของ “สามารถ” ให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศต่อไป

About Author

mchaw

mchaw

Partners