ทรู ฉลองแบรนด์ ครบรอบ 2 ปี ชูแนวคิดสร้างแบรนด์ จากภายในสู่ภายนอก เติมสีสันการทำงานแนวใหม่ด้วย ไลฟ์สไตล์ ออฟฟิศ เปิดมิติสร้างแบรนด์ผ่านภาพยนตร์สั้น “True Story, the short film” ผลงานผู้กำกับชื่อดังจากแฟนฉัน และเพื่อนสนิท

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 333

กรุงเทพฯ 31 มีนาคม 2549 ; บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ฉลองแบรนด์ทรู ครบรอบ 2 ปี สะท้อนวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำชีวิต Covergence เชื่อมโยงทุกบริการให้ผูกพันใกล้ชิดกับทุกไลฟ์สไตล์ นำแนวคิดการสร้างแบรนด์แบบ inside out จากภายในสู่ภายนอก ด้วยวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ได้สัมผัสและมีประสบการณ์ร่วมกันกับแบรนด์ทรู อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านบริการและเทคโนโลยีต่างๆ เผยโฉมไลฟ์สไตล์ ออฟฟิศ ด้วยแนวคิดที่แตกต่างในแต่ละชั้น พร้อมภูมิใจนำเสนอภาพยนตร์สั้นสะท้อนบุคลิกของแบรนด์ทรู “True Story, The short film” ฝีมือผู้กำกับชื่อดังจากภาพยนตร์ แฟนฉันและเพื่อนสนิท สะท้อนชีวิตการทำงานของชาวทรูที่สามารถนำคุณค่าของแบรนด์มาปรับใช้ในการทำงานเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของแบรนด์ทรู และความเชื่อที่ว่า คุณค่าของชีวิตมาจากการมีกันและกัน (True Together) เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้แบรนด์ทรู เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือ ให้แบรนด์ ทรู เป็นแบรนด์ที่จะอยู่ในใจของลูกค้าทุกๆคน และเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศ ที่ผ่านมาด้วยระยะเวลาเพียง 2 ปี หลังจากที่ได้ใช้ แบรนด์ทรู ก็แสดงให้เห็นการเติบโต การรับรู้ ของแบรนด์เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งเห็นได้จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งความสำเร็จที่สำคัญ มาจากพื้นฐานภายในองค์กรเป็นอันดับแรก ที่ให้พนักงานและผู้บริหารทั้งกลุ่ม ได้สัมผัสและมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ทรูผ่านคุณค่าหลักของวัฒนธรรมองค์กร 4C คือ Creative – สร้างสรรค์ สนุกกับไอเดียๆ ใหม่ และคิดนอกกรอบ Courageous – กล้าคิด และทำสิ่งที่แตกต่าง มองโลกในแง่ดีเสมอ Credible – เป็นเพื่อนที่เชื่อถือได้และสบายใจที่ได้ทำงานร่วมกัน Caring – เป็นเพื่อนที่จริงใจ เอาใจใส่และห่วงใยกันเสมอ ซึ่งคุณค่าหลักทั้งหมดนี้ ถือเป็นแก่นที่จะสะท้อนถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ ที่ประกอบด้วย กล้า จริงใจ แปลกใหม่ ทำให้ด้วยใจรัก และสนุก ซึ่งเป็นบุคลิกที่ทรูต้องการให้ลูกค้าสัมผัสได้เช่นกัน

“ ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมภายในและการทำความเข้าใจกับพนักงานในกลุ่มทุกคนให้เข้าถึงและมีประสบการณ์ รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในแบรนด์ทรู เพื่อร่วมกันสานต่อวัฒนธรรมองค์กร 4C ให้ลูกค้าสามารถสัมผัสผ่านบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น C – Creative ที่จะร่วมกันคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการไลฟ์สไตล์ตรงใจลูกค้า หรือ C – Courageous ที่กล้าที่จะคิดและสร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า รวมทั้ง C – Credible ที่ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจทั้งบริการที่มีคุณภาพและมั่นใจในความคุ้มค่าในทุกบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง C – Caring ที่เอาใจใส่ ช่วยเหลือให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ให้ลูกค้าเป็นเสมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวของทรูกรุ๊ป ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นหัวใจหลักของพื้นฐานการให้บริการที่กลุ่มทรูต้องการจะมอบให้กับลูกค้าของเราทุกคน นอกเหนือไปจากการผสมผสานบริการทั้งหมดในกลุ่ม เพื่อสร้างความคุ้มค่าและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ชีวิตยุคไฮสปีดสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกยุคใหม่ “ นายศุภชัยกล่าว

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารการตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “แนวคิดการสร้างแบรนด์จากภายในสู่ภายนอก (Inside-Out) มาจากความเชื่อที่ว่าการจะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รักของลูกค้า พนักงานต้องรักในแบรนด์ของตัวเองโดยได้ถ่ายทอดออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง การปรับโฉมออฟฟิศที่อาคารทรู ทาวเวอร์ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ทรู ที่เป็น Lifestyle Office โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมบริการต่าง ๆ ที่ทรูได้สร้างสรรค์ขึ้น ผสมผสานกับไลฟ์สไตล์การทำงานของพนักงานในแต่ละแผนกแต่ละชั้น ซึ่งนอกจากจะสร้างบรรยากาศใหม่ ๆ ในชีวิตการทำงานให้สนุกและผ่อนคลาย ตามคอนเซ็ปต์ของการออกแบบในแต่ละชั้นที่แตกต่างกันแล้ว ยังทำให้พนักงานสามารถซึมซับแบรนด์ทรูผ่านการเห็นและการสัมผัสตลอดเวลาการทำงานอีกด้วย “

“และเพื่อฉลองความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ และตอกย้ำความแข็งแกร่งของ วัฒนธรรมองค์กร 4 C ทรู จึงจัดได้จัดทำภาพยนตร์สั้นชิ้นเยี่ยม True Story, the Short Film ซึ่งนับได้ว่าเป็นมิติใหม่ในการสร้างแบรนด์จากภายใน ที่คิดแบบนอกกรอบ ง่ายต่อการเข้าถึงและสามารถสัมผัสประสบการณ์ของแบรนด์ทรู โดยสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องสั้นยึดแนวคิด Togetherness และดึงทีมงานมืออาชีพที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีทีมงานผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์ และผู้กำกับการแสดง ซึ่งมีผลงานสร้างชื่อจากภาพยนตร์ดัง แฟนฉัน และเพื่อนสนิท ร่วมคัดเลือกผู้แสดงซึ่งเป็นพนักงานในกลุ่มทรู มาถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนวัฒนธรรมองค์กร 4C ผ่านสถานการณ์ที่เป็นชีวิตการทำงานของพนักงาน ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ นอกจากจะสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จของแบรนด์ทรูแล้ว ยังจะเป็นเครื่องมือที่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานทุกคนให้เข้าใจแบรนด์ทรู และสามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานจริง ตลอดจนเป็นการรวมพลังพนักงานในเครือทรูทั้งหมดให้ทำงานร่วมกัน ด้วยความรู้สึกสนุกและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย” นางรุ่งฟ้า กล่าวเพิ่มเติม

“เราเชื่อมั่นว่า การที่จะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งในตลาดได้ ต้องมาจากพนักงานในองค์กร ที่จะต้องมีความมั่นใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ทรู บนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร 4C และผ่านบรรยากาศในสถานที่ทำงาน ที่เป็นความภูมิใจและมีส่วนเสริมความตระหนักในคุณค่าและ
สิ่งดีๆ ที่พนักงานทุกคนต้องมอบให้กับลูกค้า ดังนั้น พนักงานในกลุ่มทุกคนจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่จะร่วมกันสร้างความมั่นใจและความวางใจ ให้กับลูกค้าที่จะเลือกใช้บริการ ตลอดจนสะท้อนวิสัยทัศน์ของกลุ่มทรูที่เป็นผู้นำชีวิต Convergence ให้ลูกค้าทุกคนเชื่อมั่นว่า จะได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจ ตรงไลฟ์สไตล์ และคุ้มค่าที่สุด “ นายศุภชัย กล่าวในที่สุด

About Author

mchaw

mchaw