กลุ่มทรู รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสสนับสนุนการจัดทำระบบ การรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

โดย memine | 15 ธันวาคม 2560 เมื่อ 16:19 น. | อ่าน 9

329-1

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ (กลาง) เลขาธิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ กลุ่มทรู โดย นายวิเชาวน์ รักษ์พงษ์ไพโรจน์ (ที่2จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ ในโอกาสที่ทรูมูฟ เอช เป็นโอเปอร์เรเตอร์ที่สนับสนุนการจัดทำระบบการรับแจ้งเหตุ ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ และการค้ามนุษย์ ผ่าน SMS และเลขหมายโทรศัพท์เบอร์เดียวที่ใช้งานได้ฟรีทั่วโลก +66 99 130 1300 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อยกระดับความช่วยหลือคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาสังคมและปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับระบบการรับแจ้งเหตุ แบ่งเป็นการแจ้งปัญหาผ่าน SMS และระบบคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านหมายเลขเดียวกันทั่วโลกคือ+66 99 130 1300 เมื่อผู้แจ้งเหตุโทรเข้ามา จะมีเสียงตอบรับอัตโนมัติ และระบบจะมีการบันทึกข้อมูล จากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ พม.จะติดต่อกลับไปยังผู้แจ้งเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

About Author

memine

memine

Partners