“สุขพอที่พ่อสอน” แอพฯรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท โหลดฟรีทั้ง iOS / Android

โดย RingRangRung | 16 ตุลาคม 2559 เมื่อ 09:00 น. | อ่าน 192

14741591_10209241961264180_628261573_nหลายครั้งที่เราได้เห็น “คำสอนของพ่อ” ถูกแชร์ ถูกโพสต์บนสังคมออนไลน์ ซึ่งบางครั้งพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ก็ถูกตัดทอนจนผิดเพี้ยน หรือไม่สามารถค้นหาแหล่งยืนยันที่มาได้ และนั้นก็เป็นที่มาของแอพพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” ที่เราจะนำมาแนะนำกันครับ

“สุขพอที่พ่อสอน” คือแอพฯที่ทาง สำนักราชเลขาธิการ และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอนมาพัฒนาในรูปแบบดิจิตอล บนแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการนำไปยึดปฏิบัติและสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต

ddd

ภายในแอพฯจะมีพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทประกอบกับพระบรมฉายาลักษณ์ ที่สามารถแบ่งบันลงบนสังคมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 4 หน้าหลักๆประกอบด้วย

  • พระราชดำรัส

แหล่งรวบรวม พระราชดำรัส หรือพระบรมราโชวาท โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวด ได้แก่ การศึกษา, การพัฒนา, ความพอเพียง, รู้จักสามัคคี, ความรับผิดชอบต่อหน้าที่, ประโยชน์ส่วนรวม, คุณธรรมจริยธรรม, ความสุข และความปรารถนาดี และความยุติธรรม

1

เมื่อกดเข้าไปก็จะพบกับพระราชดำรัส หรือพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่เคยพระราชทานไว้ในงานพิธีต่างๆ พร้อมข้อมูลแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถเลื่อนจอไปทาง ซ้าย-ขวา เพื่อดูเพิ่มเติมได้ครับ

  • พระบรมฉายาลักษณ์

พื้นที่รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจ การทรงงานในพื้นที่ต่างๆ ที่สำนักงานราชเลขาธิการได้ขอพระราชทานมาจัดทำระบบเพื่อแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เพื่อประกอบกับข้อความพระราชดำรัสที่เลือก

2

  • เลือกข้อความ

ผู้ใช้สามารถเลือกพระราชดำรัส หรือพระบรมราโชวาท ที่ต้องการแบ่งปัน หรือเก็บไว้ เพื่อนำไปประกอบกับพระบรมฉายาลักษณ์ที่อยู่ในหน้าก่อนนี้ได้ครับ ซึ่งในแอพพลิเคชั่นนี้มีให้เลือกถึง 88 พระราชดำรัส โดยจะเปลี่ยนไปตามหมวดที่เราเลือกในหน้าแรกครับ

3

  • ส่งต่อ

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนข้างต้นผู้ใช้สามารถกดเมนูแบ่งปันพระราชดำรัส หรือพระบรมราโชวาท ประกอบกับพระบรมฉายาลักษณ์ไปยังสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ,Email หรือบันทึกลงเครื่อง เพื่อเก็บไว้เองก็ได้

4

ถึงแม้ในวันนี้พ่อหลวงของเราจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระองค์ได้ทรงพระราชทานคำสอนที่ทรงคุณค่าไว้มากมายแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ หากเราๆ ท่านๆ ได้น้อมนำ “คำของพ่อ” มาจารึกไว้ในดวงใจ แล้วหยิบมาใช้ในการดำเนินชีวิต สร้างประโยชน์ในกับตนเอง สังคม และประเทศชาติ พ่อหลวงของปวงประชาก็คงจะมองลงมาจากบนฟ้าอย่างเป็นสุข

แอพฯ “สุขพอที่พ่อสอน” สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้ง iOS และ Andriod ครับ

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners