ประกาศผลแล้ว สำหรับผู้ชนะ “กิจกรรมเฟ้นหา 5 ยอดนักแชท ChatON” ของซัมซุง

โดย nookzz | 15 ตุลาคม 2555 เมื่อ 17:21 น. | อ่าน 8

ประกาศรายชื่อ 5 สุดยอดนักแชท ChatON (รางวัล Samsung Galaxy S3 จำนวน 5 รางวัล) ยินดีด้วยนะครับ สำหรับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ ไว้มาร่วมสนุกกันใหม่เร็วๆ นี้ครับ

ขั้นตอนการรับของรางวัล
1. ผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมในครั้งนี้ต้องนำหลักฐานเพื่อมายืนยันเพื่อรับของรางวัล ซึ่งประกอบด้วย เอกสารสำเนาบัตรประชาชน ตรงตามรายชื่อที่ได้ประกาศผลไป (ในกรณีที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตัวเองได้ ต้องจัดเตรียมและออกเอกสารมอบอำนาจให้ผู้อื่นมากระทำการแทนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัลและผู้ได้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน)

2. ผู้ได้รับรางวัล ต้องเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 5% โดยคิดจากมูลค่าของรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,024 บาท (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

3. ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อขอรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการรับของรางวัลไม่เกินระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากผู้ชนะไม่มารับรางวัลตามกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอยกเลิกสิทธิ์การมอบของรางวัลดังกล่าวโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ

4. ผู้ได้รับรางวัลสามารถมาติดต่อรับของรางวัลได้ที่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 19  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  เบอร์ติดต่อ 0-2695-9000 ติดต่อ คุณชนุตม์ชัย พรศาลนุวัฒน์ (เบิร์ด) หรือหากมาด้วยตนเองกรุณา แจ้งกับพนักงานต้อนรับว่ามารับของรางวัล “กิจกรรมเฟ้นหา 5 ยอดนักแชทกับ ChatON”

"ChatON , นักแชท , Samsung"

About Author

nookzz

nookzz

Partners