CAT ร่วมแสดงความยินดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 1 ปี

โดย memine | 15 กันยายน 2560 เมื่อ 11:32 น. | อ่าน 21

Photo Cat1

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับกองทุนส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 1 ปี โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

About Author

memine

memine

Partners