ทรูมูฟ เอช จัดทีมเฝ้าระวัง พื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านและพะเยา ใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ยืนยันความมั่นใจเครือข่ายสามารถใช้งานได้ 100%

โดย RingRangRung | 15 สิงหาคม 2559 เมื่อ 23:31 น. | อ่าน 51

Untitled-1จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านและพะเยา ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและบ้านเรือนได้รับความเสียหายนั้น ทรูมูฟ เอช มีความห่วงใยและขอให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้งานบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช ที่ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยได้จัดทีมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อไห้ผู้ใช้บริการในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100% รวมทั้งมอบความช่วยเหลือเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย โดยเพิ่มวันใช้งานทันที 30 วันสำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน และสำหรับลูกค้ารายเดือนจะงดเว้นการระงับสัญญาณ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าบริการรายเดือนได้ตามกำหนดไปอีก 15 วันตามรอบบิล

ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า เพื่อให้ลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก หลายอำเภอในจังหวัดน่านและพะเยาที่กำลังประสบความเดือดร้อน ยังคงสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ ทรูมูฟ เอชได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วม (war room) ทำหน้าที่ดูแลสถานีฐานและโครงข่ายบริเวณพื้นที่เสี่ยงทั้งที่จังหวัดน่านและพระเยา ตลอด 24 ชั่วโมง และในกรณีมีการตัดไฟ ทรูมูฟ เอชได้เตรียมเครื่องปั่นไฟสำรอง จัดเตรียมน้ำมันสำรองอย่างเต็มที่ และได้ติดต่อประสานงานกับผู้จำหน่ายน้ำมันเพื่อเตรียมจัดส่งน้ำมันเข้าไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ประสานงานกับการไฟฟ้าไม่ให้ตัดไฟที่ชุมสายหลัก ซึ่งในขณะนี้ ปริมาณน้ำท่วมยังคงต่ำกว่าระดับแนวป้องกันของชุมสายหลัก จึงขอให้ลูกค้าทรูมูฟ เอชมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ นอกจากนี้ ทรูมูฟ เอช ยังมอบความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยในพื้นทีดังกล่าว โดยเพิ่มวันใช้งานทันที 30 วัน สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน และงดเว้นการระงับสัญญาณแก่ลูกค้าแบบรายเดือน ในกรณีไม่สามารถชำระค่าบริการรายเดือนได้ตามกำหนด ไปอีก 15 วันตามรอบบิล

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners