ออราเคิลส่ง ดาต้าคลาวด์และให้บริการ DaaS นำเสนอนิยามใหม่ให้กับองค์กรที่มีข้อมูลเป็นพลังขับเคลื่อน

โดย nookzz | 15 สิงหาคม 2557 เมื่อ 11:25 น. | อ่าน 113

c75-data-driven-business-2245143ท่ามกลางระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล องค์กรใดที่สามารถขับเคลื่อนด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารจะเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆเข้าสู่ตลาด เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับข้อมูลปริมาณมหาศาลที่มาจากแอพพลิเคชั่นส์ต่างๆ จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ สำหรับองค์กรที่มีนวัตกรรมในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่มีอยู่ นอกจากข้อมูลภายในองค์กรที่มีอยู่แล้ว แต่ละองค์กรยังสามารถคุณค่าให้กับข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจได้ด้วยการ เพิ่มข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการการบริหารจัดการไปพร้อม ๆ การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า

วันนี้ ออราเคิลส่งการผสมผสานของสุดยอดนวัตกรรมระหว่าง BlueKai Audience Data Marketplace และ การให้บริการด้านข้อมูลอื่น ๆ จากทางออราเคิล เพื่อพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบ “ออราเคิล ดาต้า คลาวด์” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ลูกค้าสามารถเข้าสู่บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Data-as-a-Service: DaaS) เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับข้อมูลเพื่อการตลาด (Oracle DaaS for Marketing) หรือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับโซเชียล (Oracle DaaS for Social) เป็นต้น ช่วยให้องค์กรมีข้อมูลในการตัดสินใจและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ออราเคิล ดาต้า คลาวด์ คือแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เป็นการผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์ด้านการบริการข้อมูลชั้นนำของออราเคิล เข้ากับ BlueKai Audience Data Marketplace ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการนำข้อมูลนี้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในด้านการตลาดและโซเชียล ระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (DaaS) สำหรับข้อมูลเพื่อการตลาด มาพร้อมกับโมเดลแบบใหม่ ช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลปริมาณมหาศาลที่มาจากหลากหลายช่องทางทั้งแบบออฟไลน์, ออนไลน์ และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล อีกทั้งยังช่วยในการจัดระเบียบและเพื่มคุณค่าให้กับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการจัดระบบทั้งจากโซเชียลและข้อมูลขององค์กร นำมาซึ่งความก้าวล้ำของข้อมูลทั้งสำหรับลูกค้า, คู่แข่ง และแนวโน้มทางการตลาด

ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อและได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติจากแหล่งข้อมูลภายนอกต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งการพาณิชย์ เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่จำเป็นต้องปฏิบัติ ซึ่งการผสมผสานของข้อมูลจากทั้งภายนอกและภายในองค์กรนั้น สามารถช่วยให้การวิเคราะห์และการออกแบบกลยุทธ์เป็นไปในเชิงลึกและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลของลูกค้าเปรียบเสมือนเส้นทางที่ธุรกิจจะสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ อีเมลล์, โซเชียล, เบอร์โทรศัพท์, บุคคลที่สาม และข้อมูลการเคลื่อนที่ในช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อสร้างข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางและสามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

ระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่จากออราเคิล: ข้อมูลยิ่งมาก ความรู้เชิงลึกก็ยิ่งมากและมีคุณค่า เนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่จากออราเคิล หรือ DasS จะช่วยในการย่อยข้อมูล เพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลนั้น อีกทั้งยังทำให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และให้ลูกค้าใช้งานข้อมูลเหล่านั้น เพื่อเพื่มประสิทธิภาพของข้อมูลเชิงลึกสำหรับนำมาใช้ต่อยอดทางการตลาด ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับฝ่ายขายและทีมงานในส่วนบริการ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กร ด้วยระบบที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ รวมทั้งแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของระบบคลาวด์จากออราเคิลอีกด้วย

สำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการตลาด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตลาดสำหรับลูกค้าที่มีประสบการณ์จากหลากหลายช่องทาง ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกมาสร้างกลยุทธ์ที่ตรงจุด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการตลาดให้เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของผู้บริโภค ด้วยความสามารถของระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภคได้มากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก Oracle DaaS สำหรับการตลาด จัดเป็นพื้นที่สำหรับข้อมูลของแหล่งตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ง Oracle DaaS ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์แนวโน้มและตอบสนองต่อผู้บริโภคได้หลากหลายระดับผ่านสื่อต่างๆทั้ง โฆษณาและเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ วีดีโอ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งโซเชียล และเสิร์ชเอนจินต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดของวงการอุตสาหกรรมที่องค์กรกำลังเดินอยู่ ด้วยข้อมูลกว่า 300 ชนิด ประกอบกับพันธมิตรของข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งทั้งจากออนไลน์, โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งเสิร์ชเอนจินและผลจากการตลาดบนโซเชียล

Oracle DaaS สำหรับโซเชียล ไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรได้ประโยชน์จากข้อมูลมหาศาลที่ได้มาจากโซเชียลแพลตฟอร์ม แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการจัดระเบียบ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่ได้ Oracle DaaS สำหรับโซเชียลยังสามารถประมวลผลข้อมูลดิบที่เป็นข้อมูลตัวอักษรทั้งจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะและเอกชน ซึ่งสามารถนำมาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอื่นๆที่ได้รับการจัดระเบียบแล้ว เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยระบบนี้สามารถให้ข้อมูลได้ในเชิงลึก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มาจากข้อความต่าง ๆ กว่า 700 ล้านข้อความ ที่ถูกส่งผ่านโซเชียลมีเดียในแต่ละวัน ครอบคลุมกว่า 40 ล้านแหล่งกำเนิด อีกทั้งยังสามารถนำมาปรับใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Text Analysis) ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มการแยกแยะความหมายและบริบทของข้อมูลตัวอักษร ช่วยให้องค์กรสามารถวางกลยุทธ์และปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจำนวนมหาศาลเหล่านี้

คุณโอมาร์ ทาวาโคล ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปและรองประธานกลุ่มดาต้า คลาวด์ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ข้อมูลที่ได้รับการคัดแยกจากแอพพลิเคชั่น Saas สามารถเพิ่มความสามารถให้กับผู้ดำเนินธุรกิจในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ถูกรวบรวมไว้จากแหล่งต่าง ๆ นอกจากนี้นวัตกรรมจาก ออราเคิล ดาต้า คลาวด์ ยังถือเป็นการรวมกันของแพลตฟอร์มข้อมูลที่ใหญ่และดีที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยให้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับการทำการตลาดและบริหารโซเชียล และแน่นอนว่าเทคโนโลยี้นี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ในด้านอื่นๆอีก เช่น การพัฒนาคุณภาพการบริกาและการเพิ่มยอดขาย”

About Author

nookzz

nookzz

Partners