การประกาศเป็นบริษัทจดทะเบียนในรูปแบบของ American Depositary Receipt และขึ้นรายชื่อเป็น American Depositary Shares ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค

โดย RingRangRung | 15 กรกฎาคม 2559 เมื่อ 14:25 น. | อ่าน 125

160714_OBPRESS_1LINE คอร์ปอเรชั่น ประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้ หลังจากได้รับการอนุมัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าเป็นบริษัทจดทะเบียน American Depositary Shares (ADS) ภายใต้การสนับสนุนของโปรแกรม American Depositary Receipt (ADR Level 3) ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE) วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 (เวลามาตรฐานตะวันออก) ดังนี้ 

1.         ประเภทของ ADR: Sponsored ADR (Level 3)

2.         วันที่จดทะเบียน: วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 (เวลามาตรฐานตะวันออก)

3.         สัดส่วน ADS: แต่ละ ADS ถือเป็น 1 หุ้นสามัญ และไม่ระบุมูลค่าหุ้น

4.         U.S. Securities Code (CUSIP): 53567X 101

5.         สัญลักษณ์ Ticker: LN

6.          ธนาคารผู้รับฝาก: JPMorgan Chase Bank, N.A.

7.         ธนาคารผู้ดูแลและเก็บรักษาใบหุ้นและสินทรัพย์: Mizuho Bank, Ltd.

หมายเหตุ                  

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกาศสู่สาธารณะโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้อง
การลงทุนหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ในลักษณะดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศญี่ปุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา โดยหลักทรัพย์อาจไม่ได้รับการเสนอขายหรือจำหน่ายหากไม่มีหรือได้รับการยกเว้นการยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใต้กฎหมาย The U.S. Securities Act of 1933 (The Securities Act) นอกจากนี้แล้วการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกาจะดำเนินการได้ เมื่อมีเเอกสารการลงทุนเป็นภาษาอังกฤษและอยู่ภายใต้กฎหมาย The Securities Act ซึ่งออกจาก LINE คอร์ปอเรชั่น อันจะประกอบด้วยข้อมูลโดยละเอียดของบริษัท ทีมผู้บริหาร และเอกสารทางด้านการเงิน ทั้งนี้ LINE คอร์ปอเรชั่น มีความมุ่งมั่นในการจดทะเบียนเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมาย The Securities Act โดยจะไม่มีเอกสารการลงทุนเป็นภาษาอังกฤษส่งไปในประเทศญี่ปุ่นหรือผู้คนในประเทศญี่ปุ่น

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners