เอไอเอส ยันคิดค่าบริการตามประกาศ กสทช. มองลูกค้าเป็นผู้ตัดสิน

โดย RingRangRung | 15 กรกฎาคม 2559 เมื่อ 15:25 น. | อ่าน 25

AW AIS Brand Logoเอไอเอส ยืนยันเก็บค่าบริการตามจริง ตามประกาศ กสทช. โดยให้ความสำคัญจัดสรรบริการส่งเสริมการขายเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ย้ำ ตลาดต้องแข่งกันที่ คุณภาพและบริการ ดังนั้น ผู้บริโภคผู้ใช้บริการคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ

นางวิไล  เคียงประดู่  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส  ส่วนงานประชาสัมพันธ์      บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิส หรือ เอไอเอส เผยถึงกรณีการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการโทรศัพท์มือถือว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บค่าบริการดังกล่าวตามจริงตามประกาศที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และบริษัทฯ เล็งเห็นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยพิจารณาได้จากการจัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่หลากหลายให้ครอบคลุมต่อความต้องการของลูกค้าทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสเลือกใช้ตามความเหมาะสมและพฤติกรรมการใช้บริการของตนเอง จะเห็นได้ว่ามีจำนวนรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ จำนวนเกินกว่า 1,000 รายการ นอกจากนี้บางรายการส่งเสริมการขายเป็นรายการที่ให้สิทธิผู้ใช้บริการสามารถสลับค่าบริการรายเดือนเป็นค่าบริการเสียง (Voice) หรือค่าบริการข้อมูล (Data) ได้ด้วยตัวเองโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในแต่ละเดือน

ในปัจจุบัน ลูกค้าจะเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับการใช้ในแต่ละช่วงและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง อีกทั้งแพ็คเกจโปรโมชั่นของบริษัทฯ พบว่ามีอัตราค่าบริการรวมเฉลี่ยเป็นไปตามที่ประกาศ กสทช. รวมถึงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตที่ กสทช. ให้ไว้  โดยอัตราค่าบริการย่าน 2.1 GHz.ค่าโทรไม่เกิน 0.71 บาท/นาที อินเทอร์เน็ตไม่เกิน 0.23 บาท/เมกะบิต  และอัตราค่าบริการ 1800 MHz ค่าโทรต่ำกว่า 0.51 บาท/นาที อินเทอร์เน็ตต่ำกว่า 0.11 บาท/เมกะบิต

“เราจะเห็นว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าวข้างต้น จะอยู่ในประกาศ กสทช.กำหนด  ดังนั้น ยิ่งในตลาดมีโปรโมชั่นที่หลากหลายก็จะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเลือกโปรโมชั่นที่ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด” นางวิไลกล่าว

ดังนั้นลูกค้าผู้ใช้บริการ คือ ผู้พิจารณาและตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการในอัตราค่าบริการแบบใด เพราะทุกวันนี้การแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจโทรคมนาคม ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและการบริการที่ดีที่สุด เน้นให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาและออกแบบเครือข่ายที่รองรับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการให้สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงต้องนำคลื่นความถี่ทุกคลื่นที่ได้รับอนุญาตมาผสมผสานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม ขอให้กสทช. พิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากปัจจุบันนี้ตลาดการแข่งขันจะให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพ การให้บริการ ทั้งลูกค้ามีสิทธิในการย้ายค่ายได้ จึงเป็นสิทธิที่ลูกค้าจะเลือกจะใช้บริการจากค่ายไหนและแพ็คเกจใดตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้าเอง

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners