dtac จับมือ 2 องค์กรสานต่อโครงการ “คุณแม่นับหนึ่ง” ส่งเกร็ดข้อมูลเลี้ยงลูกผ่าน SMS

โดย RingRangRung | 15 มิถุนายน 2559 เมื่อ 14:00 น. | อ่าน 67

MOM_AM9R3265บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค จับมือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สานต่อโครงการ “คุณแม่นับหนึ่ง” เพื่อมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านระบบ SMS

DSC_1066

จุดเริ่มต้นโครงการนี้มาจากผลสำรวจในปี 2555 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่พบว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 1 ใน 5 มีภาวะขาดสารอาหาร ประกอบกับสภาพสังคมยุคปัจจุบันที่ทำให้รูปแบบการเลี้ยงดูเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของเด็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนจำนวน 22,034,850 คน คิดเป็น 33.83% ของประชากรทั้งประเทศ

DSC_1076

โดยทาง ดีแทค ได้เริ่มโครงการ “คุณแม่นับหนึ่ง” มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้บริการ SMS ข้อมูลทั้งด้าน สุขภาพ,โภชนาการ ,อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย และการส่งเสริมพัฒนาเด็ก จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งตัวข้อมูลครอบคลุมตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ ไปจนถึงช่วงเด็กอายุ 2 ปี โดยในปัจจุบันมีผู้สมัครใช้บริการนี้อยู่ 150,000 ราย และในอนาคตดีแทคจะขยายขอบเขตข้อมูลเพิ่มไปจนถึงช่วงอายุ 6 ปี

DSC_1084

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ SMS ข้อมูลจากโครงการ “คุณแม่นับหนึ่ง” ลูกค้าของดีแทค กด *1515 แล้วโทรออก สำหรับลูกค้าของผู้ให้บริการรายอื่นโทร 02-202-8900 โดยจะเสียค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการสมัครตามโปรฯปัจจุบันครับ

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners