ผลการสำรวจชี้ชัด ผู้ใช้ Smartphone พึงพอใจกับจอขนาด 4 – 4.5 นิ้วมากที่สุด

โดย Ororo | 16 มีนาคม 2555 เมื่อ 09:06 น. | อ่าน 132

คุณคิดว่าสมาร์ทโฟนควรมีจอขนาดเท่าใดถึงเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด? คำถามที่น่าสงสัยนี้ถูกสำรวจขึ้นโดย Strategy Analytics ซึ่งทำการสำรวจผู้ใช้สมาร์ทโฟนในฝั่งอเมริกาและอังกฤษ พบคำตอบที่น่าสนใจมากมายดังต่อไปนี้..

  • ผู้ใช้ต้องการสมาร์ทโฟนรุ่นถัดไปที่มีหน้าจอใหญ่กว่ารุ่นที่ใช้อยู่ ซึ่งหน้าจอขนาดที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่ 4 – 4.5 นิ้วโดยที่ตัวเครื่องยังต้องคงความบางไม่หนาเทอะทะ
  • พฤติกรรมของผู้ซื้อสมาร์ทโฟนเพศหญิงจะพิจารณาเรื่องขนาดของตัวเครื่องมากกว่าเพศชาย สมาร์ทโฟนที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดมีโอกาสเป็นที่ถูกใจผู้ซื้อเพศหญิงมากกว่า
  • ผู้ใช้ Android คาดหวังว่าจะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นถัดไปที่มีหน้าจอขนาดใหญ่กว่ารุ่นที่ใช้อยู่ นับเป็นจำนวนที่มากกว่าผู้ใช้ iPhone
  • การทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบ (Prototype) กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากว่า 90% เลือกที่จะหยิบเครื่องทดสอบที่มีหน้าจอขนาดใหญ่กว่ารุ่นที่กลุ่มตัวอย่างกำลังใช้อยู่
  • ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างเลือกสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอใหญ่ขึ้นได้แก่การใช้งานเว็บเบราเซอร์, การดูวีดีโอ และเล่นเกมส์ ซึ่งมีบทบาทกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้น

การวิจัยนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อวงการมือถือ ผู้ผลิตจะได้รับทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน-ทัศนคติ และทำการผลิตสมาร์ทโฟนออกมาได้ตรงตามทิศทางความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันผู้ผลิตหลายแบรนด์พยายามตอบสนองตามเทรนด์ด้วยการผลิตสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้น โดยที่ตัวเครื่องยังคงความบางสะดวกในการใส่ในกระเป๋าพกพา ไม่แน่ว่าแนวโน้มในอนาคตจากนี้ไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกก็เป็นไปได้

จอขนาดไหนเหมาะสมที่สุด? Galaxy Note 5.3 นิ้ว, Galaxy S II 4.3 นิ้ว, iPhone 4 3.5 นิ้ว

ที่มา: PhoneArena

About Author

Ororo

Ororo

Partners