ขอท้าประลองคนเก่ง ที่มีฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยีตัวจริง ส่งผลงานเข้าประกวดได้ในโครงการ “Young Technopreneur” หรือ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 5

โดย shyboy | 15 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อ 15:16 น. | อ่าน 30

YTP_Mail-tnกลุ่มบริษัทสามารถ และสวทช. รุกสร้างนักธุรกิจด้านนวัตกรรมต่อเนื่อง กับโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 5” หรือ โครงการ “Young Technopreneur” หลังจากปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้สุดยอดผลงาน “อุปกรณ์ช่วยผู้พิการทางสายตา” หรือ Visionear เทคโนโลยีที่มีกล้องเก็บภาพ และแยกแยะสิ่งของ เช่น ธนบัตร สี และแสงไฟ โดยประมวลผลจากภาพเป็นเสียงให้ผู้ใช้งานฟัง มีขนาดเล็ก รองรับการใช้งานได้หลายภาษา ซึ่งสร้างโอกาสและคุณภาพชิวิตให้กับกลุ่มผู้พิการทางสายตาให้ดีขึ้น

สำหรับปีนี้ โครงการ “Young Technopreneur”  ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย และส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทั้งในประเทศ และในระดับภูมิภาค ให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน โดยกำหนดให้โครงการมีความเข้มข้นในหลายๆด้าน เข้มข้นในการเสริมสร้างทักษะและความรู้ ทั้งความรู้ด้าน Technology และการตลาด ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งการอบรมและการทำ Workshop รวมกว่า 60 ชั่วโมง ครบเครื่องในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ มีโอกาสนำเสนอแนวคิดและผลงานต่อองค์กรธุรกิจหรือนักลงทุนในงาน “Meet Investors Day”  และโอกาสในการขยายผลทางธุรกิจร่วมกับ “กลุ่มบริษัทสามารถ”  คุ้มค่าเรื่องสิทธิประโยชน์ ได้แก่ รางวัลสุดยอดเถ้าแก่น้อย มอบ 200,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 มอบ 100,000 บาท และ 50,000 บาทตามลำดับ พร้อมรางวัลไปทัศนศึกษางานด้านเทคโนโลยีในต่างประเทศ และยังมีการมอบทุนพัฒนาผลงาน สำหรับ 25 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ทุนละ 20,000 บาท เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลงานต่อไป รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1.2 ล้านบาท

และยิ่งไปกว่านั้น ปีนี้ โครงการ Young Technopreneur เน้นย้ำในการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์แก่
ผู้บริโภค และสังคมไทย จึงได้กำหนดหัวข้อในการประกวดขึ้น คือ Better Future Today หรือ ส่งมอบสิ่งที่ดีกว่าในวันนี้ มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผลงานของผู้เข้าร่วมประกวด โดยประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ 1. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและเพื่อผู้สูงอายุ 2.เทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3.เทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์และการขนส่ง และ 4.เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย ซึ่งหัวข้อเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้สนใจ โครงการ Young Technopreneur เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร. 02-583-9992 ต่อ 1510 www.nstda.or.th/bic/ หรือ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  โทร. 02-502-6522  www.samartsia.com

YTP_Mail

About Author

shyboy

shyboy

Partners