WE PCT ประกาศความสำเร็จหลัง Repositioning ตอกย้ำจุดแข็ง “ปลอดภัย-คุ้มค่า-ประหยัด” เปิดตัว ทีม WE PCT We’re friends เอาใจลูกค้าวัยโจ๋

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 113

กรุงเทพมหานคร ; WE PCT ประกาศความสำเร็จหลัง Repositioning ขยายฐานลูกค้าได้ถึง 470,000 ราย ชูจุดเด่น ปลอดภัย-คุ้มค่า-ประหยัด เผยทิศทางธุรกิจปี 2006 ร่วมผสานสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจ สู่ความเป็นผู้นำชีวิต Convergence รุกตลาดวัยโจ๋ จัดกิจกรรม “WE PCT We’re friends” ดึงเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้ธุรกิจการสื่อสาร เปิดมุมมองการขาย ขยาย Community ในกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกัน

นายสหรัฐส์ คนองศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC)
เปิดเผยว่า หลังจากที่ WE PCT โทรศัพท์พื้นฐานพกพาส่วนบุคคลเพื่อการสื่อสารภายในกลุ่ม ได้ปรับทิศทางการดำเนินงาน (Repositioning) เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชุมชนที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกัน โดยไม่จำกัดขนาดของกลุ่ม และสามารถโทรจาก WE PCT เครื่องหนึ่งสู่อีกเครื่องหนึ่งฟรีได้ไม่จำกัดเป็นรายแรกนั้น ทำให้ WE PCTได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งขึ้นสามารถขยายฐานลูกค้าผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 470,000 ราย ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการ WE PCT เนื่องจากจุดเด่นเรื่องความปลอดภัย ความคุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ กลุ่มลูกค้า WE PCT โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่มักใช้เวลาในการโทรศัพท์กันเป็นเวลานาน

ทิศทางของ WE PCT ในปี 2549 จะคงเป้าหมายต่อเนื่องที่จะสร้างความแข็งแกร่งของบริการ โดยกำหนดเป้าหมายรายได้รวม ประมาณ 1,824 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2548 ประมาณ 7% ทั้งนี้จะเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ 470,000 รายเป็นหลัก โดยจะดำเนินกลยุทธ์การตลาดเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย และที่สำคัญคือ ความคุ้มค่าที่จะเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้บริการ WE PCT เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการ WE PCT We’re Friends ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่สนใจ เข้าสมัคร อบรม และเรียนรู้ธุรกิจการสื่อสารในมุมมองของนักขาย พร้อมปฏิบัติงานจริง ณ ร้านตัวแทนจำหน่าย ทั้งที่ ทรู ช้อป และ ทรูมูฟ ช้อป รวมทั้งร้านค้าของผู้แทนจำหน่ายต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีส่วนช่วยขยายตลาดลูกค้า WE PCT แล้วยังถือเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ ฝึกฝนวิธีการขายอย่างถูกต้อง พร้อมก้าวสู่ความเป็นนักขายมืออาชีพในอนาคต

“ด้วยความมุ่งมั่นของ WE PCT ที่จะเป็นบริการที่มอบความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มทรู ที่เป็นผู้นำชีวิต Convergence ผสมผสานสินค้าและบริการเป็นหนึ่งเดียวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ ซึ่งในปีนี้ WE PCT ได้พัฒนาบริการร่วมกันภายใน
กลุ่มทรูเพื่อเอื้อประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมพัฒนาคุณภาพโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา รวมทั้งประสานคู่ค้าภายในเครือที่สนใจ เพื่อขยายช่องทางการกระจายสินค้า และมีแผนเพิ่มผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในรูปแบบ Exclusive Sold สำหรับคู่ค้าขนาดกลางให้สามารถนำเข้าและกระจายสินค้าได้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ทำให้ WE PCT ขยายผลทั้งในด้านยอดขาย และสามารถสร้าง Community ในกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้อย่างชัดเจน “ นายสหรัฐส์ กล่าวสรุป

About Author

mchaw

mchaw

Partners