การสัมมนา "การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์"

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 29

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เข้าร่วมงานสัมมนา Strategic Intellectual Property Asset Management Seminar for ISV – การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 ระหว่างเวลา 8.00 – 17.30 น. ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมศักยภาพ และเพิ่มความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงกลยุทธ์ เพื่อจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจของไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้ในการแข่งขันโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบถึงกลยุทธ์ เครื่องมือ และเทคนิคใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินทางปัญญา จาก ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากบริษัท ไมโครซอฟท์ ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเนื้อหาในการอบรมจะครอบคลุมถึง วิธีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนการนำหลักทางเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายไปใช้ในการกำหนดนโยบายและการบริหารเชิงกลยุทธ์

ผู้สนใจสามารถสอบถามกำหนดการเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ข้อมูลงานสัมมนาไมโครซอฟท์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2712-7166 หรือ http://www.microsoft.com/thailand/isv/strategicip.asp

About Author

mchaw

mchaw

Partners